Запрошуємо на конференцію "Сучасні історико-педагогічні дослідження в Україні"!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у Міжвузівській науково-практичній конференції аспірантів та молодих учених

СУЧАСНІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ,

 яка відбудеться 16 жовтня 2014 р.

в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

Основні напрями роботи конференції:

1. Джерельна основа сучасних історико-педагогічних досліджень в Україні.

2. Історіографія сучасних історико-педагогічних досліджень в Україні.

3. Питання періодизації в історико-педагогічних дослідженнях.

4. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі.

До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції 

Інформаційний лист

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55