Всеукраїнська науково-практична конференція „Дев’яті педагогічні читання пам’яті Миколи Миколайовича Дарманського"

11 вересня 2014 року відбулася всеукраїнська науково-практична конференція „Дев’яті педагогічні читання пам’яті Миколи Миколайовича Дарманського: Соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні".

На пленарному засіданні були заслухані доповіді: 

Павлишиної Світлани Андріївни, начальника відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації – Інноваційні підходи до управління районним відділом освіти, молоді та спорту

Шахрай Наталії Володимирівни, завідувача дошкільного навчального закладу № 11 „Дзвіночок” м. Шепетівки – Впровадження сучасних технологій виховання дітей дошкільного віку: управлінський аспект

Шерстинюка Леоніда Леонідовича, старшого викладача кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – Удосконалення процесу професійної підготовки студентів зі спеціальності „Образотворче мистецтво” у ВНЗ I-IV рівнів акредитації

Личик Світлани Миколаївни, вчителя початкових класів загальноосвітньої школи №4 м.Нетішина – Патріотичне виховання учнів початкових класів на засадах краєзнавства
Кирилюк Людмили Валентинівни, класного керівника навчально-виховного комплексу №1 у складі „Загальноосвітньої школи I-II ступенів та ліцею” м.Шепетівки –Роль класного керівника у становленні учнівського самоврядування
Нагурної Тетяни Петрівна, вихователя дошкільного навчального закладу №2 „Подоляночка” м. Славути – Розвиток розумових здібностей дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності

Атаманчука Петра Сергійовича, завідувача кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора педагогічних наук, професора – Творча співпраця з М.М.Дарманським щодо компетентнісного підходу у навчанні фізики

Казакової Наталії Вікторівни, начальника відділу педагогічної практики, доцента кафедри педагогіки і психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидата педагогічних наук, доцента – Психолого-педагогічні умови практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ III-IV рівнів акредитації

Торчинського Михайла Миколайовича, завідувача кафедри української філології  Хмельницького національного  університету, доктора  філологічних наук, професора – Українська ономастика: проблеми і перспективи
Марусинець Марʼяни Михайлівни, професора кафедри педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, заслуженого працівника освіти України, доктора педагогічних наук, професора – Постать Миколи Дарманського у сучасних вимірах вищої педагогічної освіти

Ничкало Неллі Григорівни, академіка-секретаря відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора – Наукова спадщина М.М.ДАрманського – вагомий внесок у розвиток освіти і науки регіону 

Детальніше із матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції „Дев’яті педагогічні читання пам’яті Миколи Миколайовича Дарманського: Соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні” можна ознайомитись у збірнику матеріалів конференції.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55