Перелік тем занять

Перелік тем занять

із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу та вправ із корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи для кураторів академічних груп, викладачів

та ін. педпрацівників, які безпосередньо взаємодіють із студентами

 

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу на тему: «Покращення адаптації студентів-першокурсників до навчання в ХГПА».

Мета: створення атмосфери позитивного емоційного комфорту у групі; формування почуття єдності, згуртованості групи через включення їх у спільну діяльність; допомогти учасникам краще пізнати один одного, зорієнтувати на навчання та активну роботу над собою.

Цільова аудиторія: студенти І курсу.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу на тему: «Розвиток міжособистісної взаємодії, покращення стосунків та спілкування у колективі».

Мета: формування навичок міжособистісної взаємодії, покращення стосунків та спілкування у колективі.

Цільова аудиторія: студенти І курсу.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу на тему: «Я серед інших».

Мета: формування відчуття групової приналежності; згуртованості колективу,  зняття емоційних бар’єрів, усвідомлення своєї  унікальності, неповторності;  розвиток мотивації до навчання.

Цільова аудиторія: студенти І курсу.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу на тему: «Як керувати своїми емоціями».

Мета:  формування умінь тактовно висловлювати свої емоції та почуття; розвиток умінь та навичок ефективної групової взаємодії; оволодіння прийомами психологічного розвантаження та саморегуляції емоційних станів.

Цільова аудиторія: студенти І-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу на тему: «Станьте режисером свого життя замість того, щоб бути актором».

Мета: розвиток позитивного ставлення до своєї особистості та до життя в цілому; осмислення сутності активної життєвої позиції; формування вміння працювати в команді, аналізувати ситуацію; виховувати почуття відповідальності за власні вчинки, слова; сприяти згуртованості колективу.

Цільова аудиторія: студенти І-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу

на тему: «Використання кольору для стимуляції навчання та працездатності».

Мета: ознайомити учасників заняття з психологічним та енергетичним впливом кольору на організм людини.

Цільова аудиторія: студенти І-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу

на тему: «Скажемо палінню - «НІ!».

Мета: профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед  студентів; ознайомлення студентів з небезпечними наслідками паління; виділення найефективніших способів утримання молоді від паління.

Цільова аудиторія: студенти І-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу

на тему: «Спілкування без конфліктів».

Мета:  Формування ефективних навичок спілкування у конфліктній ситуації; набуття умінь вираження своїх емоцій та почуттів без образи інтересів оточуючих.

Цільова аудиторія: студенти І-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу

на тему: «Вербальне та невербальне спілкування» (зрозумій мене без слів).

Мета: встановлення взаєморозуміння партнерів по спілкуванню на вербальному та невербальному рівнях; формування навичок та оволодіння способами ефективної взаємодії.

Цільова аудиторія: студенти І-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу

на тему: «Створення позитивного мікроклімату у колективі, емоційний та оздоровчий вплив музики і запахів».

Мета: зменшення емоційної напруги в колективі, покращення міжособистісних стосунків, створення позитивного мікроклімату в колективі.

Цільова аудиторія: студенти І-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу

на тему: «Досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження».

Мета: зменшення напруги психоемоційного стану; ознайомлення з прийомами, методами, що допомагають зменшити почуттєву і тілесну напругу, використання цих методів на практиці.

Цільова аудиторія: студенти І-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного тренінгу

на тему: «Дружба? Любов? Кохання? Секс?».

Мета: розширення розуміння та співвіднесення понять «дружба», «любов», «кохання»; вироблення внутрішніх морально-етичних переконань, щодо правил поведінки та закріплення власних цінностей; ознайомлення із способами самопізнання, усвідомлення власних бажань та переконань; формування т установок на здоровий спосіб життя.

Цільова аудиторія: студенти 1-6 курсів.

 1. Корекційно-розвивальне заняття із залученням елементів соціально-психологічного

тренінгу на тему з циклу  «Основи особистісного зростання»

Мета: розвивати уміння думати про себе в позитивному плані; гармонізація самооцінки студента; його уявлень про себе і ставлення до себе; актуалізація й активізація процесів особистісного саморозвитку;  відпрацювання навички зміни негативних думок на позитивні; створення атмосфери позитивного емоційного комфорту у групі; формування почуття єдності, згуртованості групи через включення їх у спільну діяльність; допомогти учасникам краще пізнати один одного, краще пізнати себе.

Цільова аудиторія : студенти  1-6 курсів.

 1. Вправи, що сприяють розвитку пізнавальних психічних процесів.

Корекція пізнавальної діяльності

 1. Вправи, що сприяють розвитку пізнавальних психічних процесів дошкільнят.
 2. Вправи, що сприяють розвитку пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку.
 3. Комплекс вправ для розвитку уяви і мислення (для студентів 1-6 курсів).
 4. Комплекс вправ для розвитку пам’яті (для студентів 1-6 курсів).
 5. Комплекс вправ на розвиток уваги (для студентів 1-6 курсів).

 

Примітка:  теми занять можуть коригуватися; підбір методик та діагностичних матеріалів проводиться в залежності від запитів кураторів.

 

Практичні психологи:  Бачинська Світлана Василівна   (м.т. 067 594 19 76)

Чорна Наталія Василівна  (м.т. 067 490 21 02 )

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55