ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ПАЛІННЯ?

У жовтні 1992 р. людство відзна­чило сумний ювілей - 500-річчя сво­го прилучення до паління. Правда, знайомство людини з тютюном відбу­лося задовго до відкриття Америки. Так, у Єгипті під час розкопок могил фараонів, що належать до XXI— XXVIII ст. до н.е. були знайдені гли­няні курильні трубки. Геродот, розпо­відаючи про скіфів, згадував, що вони вдихали дим рослин, що спалюються. У древній китайській літературі мож­на знайти свідчення про паління тю­тюну. Зображення трубок збереглося на старих індійських картинах. Палили тютюн й у ряді країн Азії. Однак біль­шість народів довідалися про тютюн після відкриття Колумбом Америки 1492 р. Поширився тютюн у Європі після другого відвідування Колумбом Америки 1496 р. Його супутник - іспанський монах Роман Панно вивіз із провінції Табаґо на острові Гаїті на­сіння тютюну й уперше посіяв його в Іспанії як декоративну рослину. З Іспанії тютюн потрапив до Португалії. Потім плантації тютюну з'явилися в ряді південних країн.

1560 р. французький посол Жан Ніко підніс у подарунок своїй коро­леві Катерині Медичі листки тютюну, здрібнені в порошок для нюхання. На його думку, листи тютюну мали ліку­вальні властивості, зокрема, могли рятувати від головного болю. Від прізвища Ніко і з'явилася назва основ­ного діючого компонента тютюну - нікотину. Мода нюхати тютюн поши­рилася й в інших країнах. Лікарі цьо­го часу вважали, що тютюн лікує ба­гато хвороб. Купці стали скуповувати тютюн в Америці й обмінювати його на коштовності. У Росії паління поши­рилося тільки в XVII ст.

Спочатку паління переслідувалося й курців жорстоко карали. В Англії вони піддавалися суворим покаранням, аж до страти. Голови з трубкою в роті виставляли на площах. У Туреччині злісних курців саджали на палю. В Італії римський папа Урбан VII відлу­чав від церкви католиків, що палять чи нюхають тютюн. Олексій Романов заборонив ввезення у Росію тютюну, а курців наказав карати батогом.

Уже у ХVIII ст. з'являються повідом­лення про шкоду паління. Із 40-х рр. — XVIII ст. у медичній літературі вчені писали про шкідливу дію тютюну на організм людини. З цього моменту втрачаються ілюзії щодо лікувальних властивостей тютюну.

Але виробництво тютюну в Європі все більше розвивалося, тому що торгівля ним приносила великі прибутки.

У Росії паління поширилося з над­звичайною силою. При Петрові І (сам цар був курцем) 1697р. були зняті всі заборони. У Криму з'явилися цілі плантації тютюну, а перша тютюнова фабрика в Україні з'явилася в першій чверті XVIIIст. у м. Охтирка.

Чи є яка-небудь користь від тю­тюну?

Тютюн - трав'яниста рослина сімейства пасльонових. У світі нарахо­вується понад 60 його видів. Тютюн має красиві квіти, і деякі його види використовують у декоративному са­дівництві. З тютюну одержують хімічний продукт - нікотин-сульфат, що використовують у сільському гос­подарстві для захисту рослин від шкідників. Іноді господарки переси­пають тютюном вовняні речі, рятую­чи їх від молі.

Тільки у 80-х роках XX ст. у США було зроблено комплексне досліджен­ня впливу тютюну на організм люди­ни. Ще раніше було відомо про шкоду основного складового тютюну - ніко­тину. Нікотин швидко всмоктується слизовими оболонками, шкірними покривами, легко надходить у кров. От­руйні речовини розносяться в організмі людини за 21-23 секунди. Нікотин - одна з найнебезпечніших отрут рослин­ного походження. Людина загине мит­тєво, якщо дозу нікотину з однієї ку­рильної трубки ввести в організм через ін'єкцію. У момент затягування тем­пература на кінчику цигарки досягає 600-900°С. Під час паління відбу­вається суха перегонка тютюну, унасл­ідок чого утворюються токсичні речо­вини. Понад 200 з них небезпечні для організму. Це, крім нікотину, ефірні олії, оксид вуглецю (чадний газ), вугле­кислий газ, аміак, тютюновий дьоготь, радіоактивні речовини (полоній-210), свинець, вісмут, арсен, калій, а також масляна, оцтова, мурашина, валеріанова та синильна кислоти, сірководень, фор­мальдегід тощо.

Особливу небезпеку представляє виділений з тютюнових листків 1964 р. радіоактивний ізотоп полоній - 210. Учені довели, що велика його ча­стка залишається и нагромаджується в організмі. Унаслідок його впливу відбу­вається онкоперетворення клітин організму. Цей факт у США був засек­речений, тому що міг завдати серйоз­ного удару тютюновій промисловості. Людина, що випалює в день 20 цига­рок, отримує таку саму дозу радіації, яку б вона отримала, якщо б їй зроби­ли 200 рентгенівських знімків на рік.

Курці завдають відчутної шкоди не тільки собі. Проведені дослідження свідчать, що в людей, які постійно вдихають дим цигарок, клітини сли­зової оболонки бронхів піддаються гру­бим змінам своєї внутрішньої струк­тури. Повне припинення паління че­рез кілька місяців сприяє зникненню нетипових клітин епітелію бронхіаль­ного дерева. Ризик виникнення брон­хіальної астми в курця в кілька разів вищий, ніж у людей, що не палять. Курець - у тому чи іншому ступені хвора людина, тому що тютюновий дим грубо втручається в усі види об­мінних процесів, а також у структуру генів і хромосом. Під час паління в організмі відбувається розпад вітамінів. Тютюновий дим нейтралізує вітамін С. Різко падає вміст вітамінів В6 і В12.. Імунна система в курців сильно по­шкоджена; підвищується небезпека алергійних захворювань. Особливо чутливі до нікотину шлунок, кишеч­ник. Надзвичайно небезпечний вплив тютюну на печінку. Печінка в усіх курців збільшена в об'ємі. Паління яко­юсь мірою вгамовує почуття голоду внаслідок підвищення вмісту цукру у крові. Це відбивається на функції підшлункової залози, розвиваються її захворювання.

Нікотин згубно впливає на органи чуття: знижується зір (підвищується внутрішній тиск очей), гострота слуху в курця знижена.

Паління - складний умовно-реф­лекторний психологічний процес. Будь-яке, навіть мінімальне, паління шкідливе для здоров'я.

Сьогодні іноземні тютюнові моно­полії рекламують цигарки, які містять менше нікотину та смол, як «не­шкідливі для організму».

Щодо цього генеральний директор Національного інституту ракових за­хворювань доктор А-Антон (США) по­мітив, що нетоксичною цигаркою може вважатися та, яка не горить.

У 2000 році королівським коледжем лікарів у великій Британії була опублікована

доповідь, яка називалась «Чому необхідно визнати нікотин наркотичною речовиною».

Ось шокуюча правда цієї доповіді:

В сигарети додають спеціальні речовини, які не послаблюють, а посилюють дію і залежність курця від нікотину. Що ж це за речовини? Сечовина! Це свого роду Афродіта сигаретного бізнесу, і вийшла вона зовсім не з морської піни. Коров'ячою сечею почали просочувати тютюн для сигарет ще в 50-ті роки минулого століття. Додавання сечовини олужнює тютюновий дим, в результаті чого нікотин набагато швидше всмоктується і опиняється в головному мозку, викликаючи звикання споживача до продукту.
З впровадженням сечовини в тютюнову індустрію звикання відбувається практично блискавично. Ні «полегшені сигарети», ні всілякі фільтри, ні вміст кількості нікотину і смол не змінюють ризики захворювань і не знижують залежність, яка розвивається від куріння.
      Жоден виробник ніколи не напише на пачці сигарет, ЩО  знаходиться всередині.
Між тим у «соусі» для сигарет міститься близько чотирьохсот хімічних речовин, у тому числі фосген, не кажучи вже про дуже важкі токсичні речовини. Ось деякі з них:

 • аміак - сприяє тому, щоб сигарета не тухла і нікотин швидше всмоктується в кров;
 • толуол - сильний промисловий розчинник; оцтова кислота - вдихання парів призводить до руйнування слизових оболонок і виразковим опіків дихальних шляхів;
 • стеаринова кислота - одна з основних складових кіптяви, що вражає всі дихальні шляхи;
 • нітробензол - вбивчо токсичний газ; при курінні викликає незворотні ушкодження кровоносної   системи;
 • формальдегіди, нікель, кадмій, шестивалентний хром (сильний канцероген) тощо.

            У цьому списку майже 30 позицій особливо небезпечних для здоров'я добавок. Присутні навіть бойові отруйні речовини!

А  чи  знаєте  Ви,  що…

 

 1. 80% хворих на рак легень - курці.
 2. Серед курців захворюваність раком підшлункової залози в 2-5 разів вища, ніж серед тих, хто не па­лить.
 3. Ті, хто полюбляє цигарки, хво­ріють  раком губи, язика, рота, гор­тані, стравоходу і сечового міхура.
 4. Виразки шлунка в курців зустрі­чаються частіше і важко піддаються лікуванню, ніж у некурців.
 5. Жінки-курці частіше народжу­ють дітей з браком ваги, що є основною причиною  смертності серед немовлят.
 6. Курці стають жертвами нещас­них випадків на виробництві вдвічі частіше, ніж некурці.
 7. Діабетикам - курцям потрібно на 20% інсуліну більше,
 8. Люди, що випалюють пачку на день, у 20 разів частіше хворіють на рак легень, порівняно з тими, хто не палить.
 9. Смертність серед тих, що по­кинули палити, починає зменшувати­ся на рік по тому після відмови од паління. Зрештою цей показник дося­гає низького рівня, характерного для людей, що ніколи не палили.
 10. За рахунок відмовлення від паління, смертність, пов'язана із захворюваннями  коронарних судин,  могла б бути знижена на 30% на рік.
 11. У випадку будь-якого захворювання ймовірність смерті в курця вища на 70%, ніж у некурця.
 12. Паління притуплює смакові та нюхові відчуття, веде до передчасного утворення зморщок на обличчі. Крім того, деякі дослідження довели неспри­ятливий вплив на слух.
 13. Чадний газ міститься у крові впродовж декількох годин і навіть че­рез 3-4 години його надлишок при відсутності доступу нікотину все ще знаходиться у струмі крові.
 14.  Діти батьків-курців, страждають на захворювання дихальних шляхів удвічі частіше, ніж їхні ровесники з родин, де не палять.
 15.  Новонароджені діти батьків-курців   мають удвічі більше шансів за­недужати пневмонією чи бронхітом на першому році життя.
 16.  Дружини запеклих курців ма­ють у четверо більше шансів умерти від раку легень, ніж дружини некурців.
 17. У середньому пульс курця на 10-20 ударів на хвилину частіше за пульс некурця, а це значить, що за рік серце курця робить на 5-10 мільйонів скорочень більше, ніж серце некурця.
 18. Паління збільшує смертність на 86% у віковій групі від 35 до 44 років і на 52% у віковій групі від 45 до 54 років.
 19. Причиною 19% усіх пожеж з людськими жертвами є цигарка.
 20. Запеклий курець має втричі більшу ймовірність дістати серцевий напад.
 21. Курці в 2,5 рази частіше хворіють на респіраторні захворювання.

 

ВПЛИВ  ПАЛІННЯ  НА  НЕРВОВУ  СИСТЕМУ  ЛЮДИНИ

 

Наша нервова система керує робо­тою всіх органів і систем, забезпечує функціональну єдність організму лю­дини й взаємодію його з навколишнім середовищем.

Нервова система складається з центральної (головний і спинний мо­зок), периферичної (нервовий вихід зі спинного і головного мозку) і вегета­тивної, регулюючої діяльність внутрішніх органів, залоз і кровонос­них судин.

Робота головного мозку й уся нер­вова діяльність зумовлені процесом збудження і гальмування. У момент збудження клітини мозку підсилюють свою діяльність, у момент гальмуван­ня - затримують. Гальмування має захисну функцію, охороняє нервові клітини від перенапруження.

Постійний і правильний баланс процесів збудження та гальмування обумовлює нормальну ВНД людини.

Ученими доведено, що малі дози нікотину підвищують збудливість кори головного мозку на короткий час, потім гнітять і виснажують діяльність нервових клітин, цим і зумовлюється уявне підвищення працездатності курців. Мозок звикає до нікотинових «подачок» і починає вимагати їх, а якщо їх бракує, з'являються занепо­коєння, дратівливість. Людина знову починає палити, б'є свій мозок, по­слабляючи процес гальмування. Рівно­вага збудження і гальмування пору­шується внаслідок не розбудження нервових клітин, що, виснажуючись, знижують розумову діяльність голов­ного мозку.

Порушення процесів збудження та гальмування викликає симптоми, ха­рактерні для неврозу. Невротичними виявами є голов­ний біль, запаморочення, підвищена дратівливість, швидка стомлюваність, ослаблення працездатності, тремтіння, безсоння. Паління може викликати в організмі такі самі зміни як стрес. Чут­ливість до нікотину значно підвищена в людей, що перенесли травму голови з порушеннями голов­ного мозку (струс, забій). Основна функція нервової системи рефлекторна. Перші відчуття під час паління - гіркуватий присмак у роті, кашель, запаморочення, головний біль, поси­лене серцебиття, підвищена пітливість.

ДІЯ  ТЮТЮНУ  НА  СЕРЦЕВО-СУДИННУ  СИСТЕМУ

 

З продуктів тютюнового диму на серцево-судинну систему особливо шкідливо діють нікотин і окис вугле­цю. Нікотин діє на вегетативну нерво­ву систему й насамперед на її симпатичний відділ, прискорюючи діяльність серця, звужуючи кровоносні судини, підвищуючи артеріальний тиск.

Основна роль еритроцитів - транспортування кисню. Цю функцію виконує ге­моглобін, що входить до складу ери­троцитів. Під час проходження крові крізь легені гемоглобін сприймає ки­сень, що надійшов у легені при вди­ху, і доставляє його до всіх органів і тканин, забезпечуючи їх потребу в ньому. Оксид вуглецю, що надходить у легені курця, легко сполучається з гемоглобіном, при цьому утворюєть­ся карбоксигемоглобін, що не здатний до переносу кисню. Нікотин викликає спазми судин, що тривають 30-40 хвилин після припинення паління. Коли людина випалює кожні 30 хви­лин нову цигарку, судини перебува­ють у стані спазму, унаслідок чого зменшується приплив крові до шкіри, знижується її температура. Нікотин впливає на роботу серця. За даними ме­дичного дослідження, частота пульсу під час паління на 10-18 ударів за хвилину більша. У курця частота пульсу вища, ніж у некурця.

За добу серце курців робить близь­ко 10-15 тис. зайвих скорочень. При систематичному палінні судини сер­ця звужені, знижене надходження кис­ню в серцевий м'яз, що призводить до його хронічної перевтоми.

Нікотин викликає підвищення ар­теріального тиску. Одна випалена ци­гарка підвищує короткочасний тиск близько на 10 мм рт. ст. Наслідком паління є ішемічна хвороба серця, що пов'язано з недостатнім кровопоста­чанням серцевого м'яза. Раннім виявом

її є стенокардія. Ознаки: загрудний біль, що віддає в ліву руку й лопа­тку, шию й нижню щелепу, з'являєть­ся почуття тривоги, серцебиття, пітливість, збліднення. Серцевий напад може статися під час фізичного на­вантаження чи стресу. Дослідження свідчать, що паління активізує процеси згортання крові, що призводить до виникнення тромбозу в різних судинах.

Поясніть, чому в деяких курців з'являється кульгавість, похолодіння кінцівок рук і ніг, ломота, біль під час ходіння?

 

ВПЛИВ  ТЮТЮНУ  НА  ОРГАНИ  ДИХАННЯ

 

Через органи дихання в організм надходять шкідливі компоненти тютю­нового диму. Наявний у димі аміак викликає подразнення слизових обо­лонок порожнини рота, носа, гортані, трахеї й бронхів. У результаті розви­вається хронічне запалення дихальних шляхів.

Подразнення нікотином слизової оболонки носа може призвести до хро­нічного катару, що може призвести до зниження слуху. Дим діє на голосові зв'язки. Тривале паління веде до зву­ження голосової щілини. Хронічне под­разнення голосових зв'язок змінює тембр і красу голосу, він утрачає чисто­ту й звучність, стає хрипким, що для співаків, акторів, викладачів, лекторів може закінчитися професійною непри­датністю.

Потрапляючи в трахею й бронхи, нікотин паралізує слизову оболонку та війчастий епітелій.

Слизові оболонки гортані, трахеї та бронхів від частого паління подразню­ються й запалюються, призводячи до хронічних трахеїтів й бронхітів.

Хронічний бронхіт буває в тих, що випалюють:

1 пачку на добу - 50% випадків; 2 пачки на добу - 80%; у тих, хто не палить - 5%.
       Типова прикмета курців — кашель із виділенням слизу темного кольору. Закурюючи вранці першу цигарку, ку­рець подразнює верхні дихальні шля­хи й цим викликає кашель. Кашель передусім викликає емфізему (розши­рення) легень, що виявляється у виг­ляді задишки, утруднення дихання.

Легені курця менш еластичні, більш забруднені, їх вентиляція зни­жена й вони раніше старіють. Паління призводить до розвитку туберкульозу легень. У молодої людини, що випа­лює пачку цигарок на день, дихання приблизно таке саме, як і в людини-некурця, старшої на 20 років.

 

ВПЛИВ  ТЮТЮНУ  НА  ОРГАНИ  ТРАВЛЕННЯ

 

Тютюновий дим, що має високу температуру, потрапляючи в порожни­ну рота, починає свою руйнівну робо­ту. Із рота курця йде неприємний за­пах, язик має сірий наліт (один із показників неправильної діяльності шлунково-кишкового тракту).

Під впливом нікотину та часток тютюнового диму жовтіють і псують­ся зуби. Температура диму в роті ста­новить 50-60°С, температура пові­тря, що надходить у рот, набагато ниж­ча, різниця температур відбивається на зубах, псується емаль, кровоточать ясна, з'являється карієс.

Подразнюючи слинні залози, ніко­тин викликає посилене слинови­ділення. Слина з нікотином заносить інфекцію. Це призводить до гастриту, хворий відчуває важкість і болі в епігастральній ділянці, печію, нудоту. Рухова скорочувальна діяльність шлун­ка через 15 хвилин після початку па­ління припиняється, а перетравлюван­ня їжі затримується.

Нікотин порушує процес виділен­ня шлункового соку та рівень кис­лотності. Під час паління судини шлунка звужуються, слизова оболон­ка знекровлюється, кількість шлунко­вого соку та його кислотність підви­щуються. Усе це призводить до вираз­кової хвороби. Такий самий механізм утворення виразки дванадцятипалої кишки. Якщо при цьому захворюванні людина продовжує палити, можуть ви­никнути кровотечі й ускладнення, що вимагають операції. Виразка шлунка й дванадцятипалої кишки може перерос­ти в рак.

Чутливий до нікотину і кишечник. Паління підсилює його пе­ристальтику. Порушення функції ки­шечнику виражається зміною закрепів і поносів. Крім того, спазми прямої кишки, викликані нікотином, утруд­нюють відтік крові та сприяють утво­ренню геморою.

Дуже сильно тютюн впливає на печінку. Печінка виконує захисну роль у знешкодженні отрут, що надходять у наш організм. Синильну кислоту з тютюнового диму вона переводить у відносно нешкідливий стан - родаристий калій, що виділяється зі слиною 5-6 днів (до речі, протягом цих днів можна визначити, що людина пали­ла). Паління як хронічне отруєння, викликаючи посилення знешко­джуючої роботи печінки, сприяє роз­витку багатьох захворювань, напри­клад цирозу (ушкодженню та загибелі клітин печінки).

 

 

ВПЛИВ  ТЮТЮНУ  НА  ОРГАНИ  ПОЧУТТІВ  І  ЕНДОКРИННУ  СИСТЕМУ

 

Людина сприймає всю розмаїтість світу завдяки органам почуттів. Очі курця часто сльозяться, червоніють, повіки розпухають, вони можуть швидко стомлюватися під час читан­ня, може з'являтися миготіння, двоїння в очах. Нікотин, діючи на зоровий нерв, може викликати його хронічне запалення, унаслідок чого знижується гострота зору. Нікотин впливає й на сітківку ока. Під час па­ління звужуються судини, змінюється сітківка ока, що веде до нечутли­вості до світлових подразників. Ніко­тин підвищує внутрішній тиск в очах. Хворим, що страждають глаукомою, категорично забороняється палити.

Шкідливе паління і для слуху. У курців гострота слуху знижена. Під дією нікотину барабанна перетинка товщає й утягується всередину, рух­ливість слухових кісточок зменшуєть­ся. Водночас слуховий нерв зазнає ток­сичного впливу нікотину. Після припинення паління слух віднов­люється.

Діючи на смакові сосочки язика, тютюновий дим і ніко­тин знижують гостроту смако­вих відчуттів. Курці нерідко погано розрізняють смак гірко­го, солодкого, солоного, кислого.

Нікотин негативно впливає на ендокринні залози. До них належать гіпофіз, щитовидна й навколощитовидна залози, наднирники.

Випалювання 10-20 цига­рок на день підсилює функцію щитовидної залози: приско­рюється обмін речовин, збільшується серцебиття. Це може призвести до припинен­ня її діяльності. Встановлено, що паління тютюну згубно впливає на діяльність статевих залоз. У чоловіків нікотин при­гнічує статеві центри, розташо­вані у крижовому відділі спин­ного мозку. Пригнічення ста­тевих центрів і невроз призво­дить до статевого безсилля. Строк нормального статевого життя коротшає на 3-7 років.

Наукою доведено, що паління може стати й причиною безплідності. За даними дослідження вченого Ю. Плескачаускаса, встановлено, що в курців зі стажем 10-15 років у 1 мл сім'яної рідини міститься менша кількість сперматозоїдів, вони менш рухливі. Зменшення кількості сперма­тозоїдів і їхньої рухливості особливо помітно в осіб, що почали палити до 18 років, тобто до завершення форму­вання статевої функції. Паління впли­ває на мутацію хромосом як у чоловіків, так і  в жінок.

 

ПАЛІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЖІНОЧИЙ І ДИТЯЧИЙ ОРГАНІЗМ

 

У наш час кількість курців серед жінок і дітей зростає. Особливо шкідливо діє паління на функції орга­нізму вагітних. Гінекологи вважають, що паління до вагітності також нега­тивно впливає на вагітність. У вагіт­них курців плацента гірше забезпе­чується кров'ю, часто зустрічається низьке прикріплення плаценти до мат­ки, що призводить до ускладнення при пологах. У жінок, що палять під час вагітності, маткові кровотечі виникають у 25-50% частіше, ніж у некурців.

У вагітних жінок-курців спостерігають­ся значні судинні зміни у плаценті, що призводить до змін у судинах немов­лят, частота серцебиття плоду збільшується.

Під час паління щохвилини у плід проникає 18% нікотину, а виводиться лише 10%. Таким чином, відбуваєть­ся нагромадження нікотину у крові плоду. Нікотин проникає в плід і че­рез навколоплідні води.

Нікотин викликає посилене скоро­чення м'язів матки. Призводить до мимовільних абортів, передчасних по­логів, народження мертвих дітей, різних аномалій розвитку. Установле­но закономірне зростання ризику вроджених каліцтв зі збільшенням кількості цигарок, що випалюються щодня жінкою, особливо протягом 3-го міся­ця вагітності (вовча паща та заяча губа).

Встановлено, що маса тіла дітей, які народилися від матерів-курців, на 150-240 г менше. Нестача маси тіла прямо пов'язана з кількістю випале­них цигарок у першу половину вагіт­ності. Це викликано погіршенням по­стачання плоду поживними речовина­ми через звуження судин нікотином, токсичним впливом компонентів тю­тюнового диму та підвищенням кон­центрації оксиду вуглецю в крові вагіт­ної й плоду. Гемоглобін, що міститься у крові плоду, легше засвоюється з оксидом вуглецю, ніж гемоглобін у крові матері, що підвищує надходжен­ня до плоду карбоксигемоглобіну, зменшуючи доставку кисню. Якщо протягом останніх десяти тижнів вагітності жінка випалює хоча б дві цигарки, то частота дихальних рухів плоду зменшується на 30%.

      Діти від батьків-курців мають змінену реактивність організму, слаб­ку й нестійку нервову систему, схильні до раннього атеросклерозу. Для нормального дозрівання плоду найважли­віший третій місяць вагітності.

Жінка-курець утрачає еластичність шкіри, у неї з'являються зморшки, колір обличчя стає землистим чи сірим, голос - грубим і хрипким, зав­часно старіє й увесь організм. У них часто спостерігаються головні болі, стомлюваність, слабкість. Відповідно до світової статистики, 30% жінок курців хворіють на гіпертрофію щи­товидної залози. Симптоми, що на­гадують базедову хворобу: серцебиття дратівливість, пітливість, витрішкуватість, схуднення. Нікотин порушує статуру, фізіологічні проце­си у статевій сфері, діючи на яєчни­ки, порушує їх функцію в обміні речовин.

Нікотин, впливаючи на яєчники, може викликати порушення менструального циклу, хворобливе протікання менструацій і настання ран­нього клімаксу. Якщо жінка випалює одну пачку на день, то внаслідок зни­ження імунологічних процесів у неї підвищується частота запальних за­хворювань статевих органів, що веде до безплідності.

Щодо наслідків жіночого паління про­фесор Р.Нойберт написав таке: «Жінки вмиратимуть передчасно: раніше, ніж вони проживуть своє життя, перш ніж вони встигнуть передати наступному поколінню свій досвід любові й життя. Молода дівчина, що починає палити з 16 років, досягає до 46 років віку небез­печного у відношенні раку, а в 50 років уже вмирає від нього».

 

ЯКЩО  ВИРІШИВ  ПОКИНУТИ  ПАЛИТИ...

 1. Повідом своїм друзям, батькам, родичам, що ти кидаєш палити. Чим більше людей знатиме про твоє рішен­ня, тим більше шансів довести розпочате до кінця.
 2. Не зарікайся покинути назавжди — покинь спочатку на один день, потім ще, ще і ще на один.
 3. Вибери визначений день, збе­рися з духом і — покинь. Щоб відволі­катися, займися чим-небудь із друзями-некурцями.
 4. Викинь усе, що нагадувало б тобі про паління: попільничку, сірники тощо.
 5. Придбай жувальну гумку без цукру, м'ятні пігулки, моркву тощо.
 6. Пам'ятай, що, якщо ти зможеш покинути палити, ти навчишся розпо­ряджатися своєю долею. Тобі буде про­стіше приймати й інші важливі рішення.
 7. Постійно нагадуй собі, що паління обов'язково заважатиме виконан­ню поставлених завдань.
 8. Ґрунтуючись на власному досвіді, можеш розробити програму для допомоги тим, хто хоче покинути па­лити.
 9. Подумай про організацію групи самодопомоги. Зміни характер пове­дінки. Добре продумана програма зміни лінії поведінки може навчити людину знову стати некурцем.
   

Чи знаєте Ви, що існує два види залежності від тютюнопаління – фізіологічний та психологічний. Покинувши пали­ти, людина посту­пово відвикає від паління, але цей шлях су­проводжується фізіологічними наслідками, що проявляються різними симптомами.  Кожному необхідно зна­ти заходи для усунення цих симп­томів.

 

Фізіологічні  наслідки  відвикання  від  паління.

 

Симптоми. Кашель, що посилюється.

Причини. У ваших легенях почався процес очищення. Війчастий епітелій дихальних шляхів вимітає з легенів разом зі сли­зом нагромаджені за час паління от­рути і шлаки, а також надлишковий слиз, що виробляється організмом для захисту дихальних шляхів. Кашель триває зазвичай від декількох днів до тижня. Якщо після цього кашель не проходить, зверніться до лікаря.

Необхідні заходи. Пийте більше рідини (води або соків) для припинен­ня кашлю. Пігулки від кашлю прий­майте тільки за потреби.

Симптоми. Головний біль.

Причини. Ваш організм звик до постійної дози нікотину, надходжен­ня якого все зменшується. Крім того, ви можете відчувати більшу роз­дратованість, ніж зазвичай.

Необхідні заходи. Більше відпочивай­те, дихайте глибше, щоб розслабитися.

Симптоми. Труднощі концентрації уваги.

Причини. Ви відчуваєте підвищені стреси внаслідок того, що організм недоотримує звичну кількість нікотину.

Необхідні заходи. Більше займай­теся фізичною діяльністю. Намагайте­ся дихати глибше, щоб мозок отриму­вав більше кисню. Утримуйтеся від алкоголю.

Симптоми. Біль і сухість у горлі.

Причини. Поряд із тим, що тютюн подразнює горло, він викликає його оні­міння, яке проходить з припиненням паління.

Необхідні заходи. Пийте більше рідини (апельсиновий сік, вода). Ко­ристуйтеся пігулками й аерозолями тільки за необхідності.

Симптоми. Підвищена нервозність.

Причини. Болючий процес відви­кання од нікотину, якого потребує організм.

Необхідні заходи. Пийте більше рідини, щоб «вимивати» з організму нікотин та інші хімікати. Можна застосовувати техніки для зняття напруження, медитації, аутотренінг.

Симптоми.  Закреп.

Причини. Присутність нікотину в організмі прискорює проходження харчових мас через травну систему. Цей рух може уповільнюватися, доки організм не звикне функціонувати без  нікотину.

Необхідні заходи. Негайно збільшити кількість грубої клітковини у своєму раціоні, їжте більше овочів і свіжих фруктів, чорнослив і висівки щодня до зникнення симптомів. Це допоможе відновити нормальну діяльність травної системи.

Симптоми.    Підвищена  стомлюваність.

Причини. Ваш організм звільняєть­ся від нікотину. Нікотин має збуджу­ючі властивості, стимулюючу дію, тому не дивно, що більшість тих, хто кидає палити, на перших порах відчу­вають стомлюваність.

Необхідні заходи. Трошки збільште тривалість сну і більше рухайтеся.

 

Психологічний  рівень

            Такий вид залежності являє собою елементарну звичку здійснювати певні дії в певний час та за певних обставин.  Для когось  куріння - це спосіб зайняти руки,  для когось - елемент  проведення часу, дозвілля,  а для когось  - дія, без якої неможливе спілкування тощо.

            Радує те, що психологічну залежність цілком реально подолати самостійно. Та якщо Ви, дійсно вирішили кинути курити, дотримуйтесь двох простих правил.

 

            Правило 1.  Найдіть свою залежність

 

 • Проаналізуйте свою поведінку та чітко визначте, в яких ситуаціях Ви палите? Безсумнівно, у Вас складеться цілий список обставин, які заставляють Вас закурити.
 • Надалі потрібно визначити, які із цих ситуацій найбільш сильно впливають на Ваше рішення, а які являються лише можливістю закурити зайвий раз. І розпочинайте працювати з самими критичними із них.
 • Найдіть дійсно суттєву заміну курінню в тій чи іншій ситуації. Якщо цигарка являється інструментом для флірту, замініть її на іншу дію – крутіть локони, будуйте хатинки із зубочисток  тощо. Основне, щоб ця дія Вам подобалась і було схоже по принципу на паління  (монотонність,  тривалість тощо).

 

Правило 2.  Відмовтесь від своєї  залежності

 

Якщо рішення кинути палити прийняте, то просто дотримуйтесь його.

Не потрібно знову хапатися за цигарку, якщо поряд запалили. Життя другої людини не Ваше, а усвідомлення того, що Вам цигарки більше не потрібні, повинно бути незмінним.

Навкруги вас ще не раз будуть палити. І якщо кожного разу ви плануєте зриватися, то не кинете палити ніколи. Це стосується і всіх інших ситуацій, які можуть вплинути на зрив.

 

Притча

Колись давно у стародавньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий Мандарин. Якось пройшов цією країною розголос, що неподалік від кордону з'явив­ся чернець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той розголос і до Мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати яко­гось там ченця найрозумнішою людиною на світі!?  І захотів обдурити його: «Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю у ченця, що в мене в руках - живе чи мертве. І якщо він скаже, що живе - я роздушу метелика, а якщо мертве - випу­щу його...». Запросив Мандарин ченця до себе в палац. У пишній залі зібралось ба­гато людей, усім хотілось подивитись двобій найрозумніших людей на світі. Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчи­нились - і до зали зайшов невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до Ман­дарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин прока­зав: «Скажи-но мені, що я тримаю в ру­ках - живе чи мертве?». Мудрець трохи по­міркував, усміхнувся і відповів: «Все в твоїх руках».

Отже, все у Ваших ру­ках!

Практичні  психологи  ХГПА

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55