Прийоми довільного запам´ятовування

Прийоми  довільного  запам´ятовування

Мнемозіна  - у давньогрецькій міфології – богиня пам'яті; мати дев'яти муз

У психології залишилася традиція називати всі речі, які пов'язані з пам'яттю, використовуючи слова “мнемічний”, “мнемо”.

Наприклад: мнемічні процеси, мнемічні прийоми

Пам’ять є основою не тільки всіх наших знань, але й основою будь-якої творчості, тому пам’ять потрібно розвивати в будь-якому віці. Численні дослідження показують, що люди, які постійно тренують пам’ять, з віком не мають проблем з забудькуватістю, а їх розумові процеси залишаються на високому рівні. Дієві вправи для розвитку пам’яті дозволять вам підтримувати цей розумовий процес на належному рівні.

Існує багато прийомів розвитку пам’яті, які можна використовувати в повсякденному житті. Насамперед, пам’ять безпосередньо пов’язана з увагою, тому тренування уваги будуть позитивно позначатися і на пам’яті. Найпростіший спосіб розвивати пам’ять і увагу одночасно — запам’ятовувати деталі зовнішності чи одягу людей навколо вас, а через кілька днів намагатися відновити в пам’яті образ, наприклад, якщо ви їздите у громадському транспорті.

Будь-яка нова інформація сприяє розвитку пам’яті. Вивчайте іноземну мову, підіть на якісь курси — все це сприятиме тому, що мозок буде активізувати відділи пам’яті. Читайте книги — це також один з дієвих способів розвитку пам’яті.

 

Основні прийоми довільного запам´ятовування такі:

1. Треба чітко визначити мету, завдання запам´ятовування. Мнемічне завдання полягає в чіткому формулюванні того, що і як треба запам´ятати та міцно закріпити. Якщо таке завдання спеціально не ставлять, то матеріал запам´ятовується значно гірше. Зокрема, під час дослідження одній групі ставили завдання запам´ятати матеріал, щоб відповісти наступного дня, іншій - запам´ятати надовго. Перевірку проведено через чотири дні, результати виявилися набагато кращими в другій групі - адже відомо, як швидко забувається матеріал, вивчений тільки для іспиту.

2. У довільному запам´ятовуванні потрібно сформувати стійкі мотиви до запам´ятовування, набування знань, почуття відповідальності. Якщо людина належно не вболіває за справу, невідповідально ставиться до запам´ятовування, то вона швидко забуває те, що треба пам´ятати.

3. Необхідною умовою запам´ятовування є розуміння матеріалу, утворення смислових зв´язків, якщо вони недостатні, та використання ефективних прийомів запам´ятовування. Незрозумілий матеріал, як правило, не зацікавлює й запам´ятовується гірше, ніж систематизований, зрозумілий. Для поліпшення умов запам´ятовування варто зробити матеріал зрозумілим і привабливим.

Застосування того чи іншого способу запам´ятовування є довільним асоціюванням, пов´язуванням певних одиниць матеріалу, який треба запам´ятати. Щоб запам´ятати номер телефону, кожен якось кодує його цифрові значення, групує цифри з відомих дат, схожих номерів і складає смислове вираження. Допомагають запам´ятовувати й прийоми аналізу матеріалу: складання плану, порівняння, класифікація, групування, систематизація. Кожна людина виробляє власні прийоми аналізу й асоціювання матеріалу для запам´ятовування. Крім залучення логіки і розуміння, така робота над матеріалом запам´ятовування дає змогу привернути увагу до нього, краще усвідомити та засвоїти.

4. Важливою умовою ефективного запам´ятовування є сприятливий психічний стан для засвоєння нового матеріалу. Погано сприймає матеріал людина втомлена, роздратована, пригнічена. Відомі випадки осяяння пам´яті перед сном і після пробудження вранці. Позитивного ефекту досягають аутогенною стимуляцією пам´яті, що пов´язано з приведенням організму в актуальний стан і сприятливою дією механізму релаксації.

5. Для кращого запам´ятовування і тривалого збереження потрібне повторення матеріалу в процесі заучування. Правильна організація повторень вимагає дотримування низки умов, зокрема розподілу повторень у часі. Перші повторення мають бути інтенсивнішими, оскільки забування матеріалу на початку відбувається швидше, а пізніше темп повторення може бути уповільнений. Однак не варто повторювати надто часто, багато разів поспіль, оскільки це зумовлює гальмування й утруднення під час утворення нервових зв´язків. Для успіху в повторенні матеріалу треба урізноманітнити інформацію, активізувати пізнавальну діяльність особистості.

6. В управлінні розвитком пам´яті студентів важливе значення має врахування з боку викладача їхніх індивідуальних особливостей. При цьому потрібно більше спиратися на переваги мнемічних властивостей особистості.

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55