Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

 

 • Розділ І - Загальні положення 
 • Розділ ІІ – Вимоги до Правил прийому до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
 • Розділ ІІІ - Конкурсний відбір 
 • Розділ ІV - Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії 
 • Розділ V - Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
 • Розділ VІ - Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів 
 • Розділ VІІ - Організація та проведення конкурсного відбору 
 • Розділ VІІІ - Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
 • Розділ ІX - Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
 • Розділ X - Коригування списку рекомендованих до зарахування 
 • Розділ XІ - Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 
 • Розділ XІІ - Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту 
 • Розділ XІІІ - Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 
 • Розділ XIV - Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Додаток 1 – Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 – Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих  здібностей вступників

Додаток 3 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 4 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) бакалавра для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5 – Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання освіти (вступних іспитів,творчих конкурсів)

Додаток 6 – Визначення обсягів К-1, Квоти-3 в розрізі спеціальностей та освітніх програм

Додаток 7 – Правила прийому до аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у  2017 році

Додаток 8 – Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 9 – Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 10 – Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році 

Додаток 11 – Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії в 2017 році

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55