Програми вступних випробувань на здобуття ступеня вищої освіти "магістр"

Програма вступного комплексного фахового випробування із предметів психолого-педагогічного циклу галузь знань 01 Освіта, спеціальність 013 «Початкова освіта» освітній ступінь «магістр» на основі «бакалавра» та «спеціаліста» денна та заочна форми навчання

Завантажити 

ПРОГРАМА вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології галузь знань 01 Освіта спеціальність 013 «Початкова освіта» освітній ступінь «магістр» денна, заочна форми навчання

Завантажити

ПРОГРАМА вступного фахового випробування з педагогіки та психології галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) освітній ступінь «магістр» на основі бакалавра, спеціаліста денна та заочна форми навчання

Завантажити

ПРОГРАМА вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) освітній ступінь «магістр» на основі бакалавра, спеціаліста денна та заочна форми навчання

Завантажити

ПРОГРАМА вступного випробування з педагогіки та психології галузь знань 01 Освіта спеціальність 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) освітній ступінь «магістр» на основі бакалавра, спеціаліста денна та заочна форми навчання

Завантажити

ПРОГРАМА вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології галузь знань 01 Освіта спеціальність 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) освітній ступінь «магістр» на основі бакалавра, спеціаліста денна та заочна форми навчання

Завантажити

Програма співбесіди з української мови і літератури для здобуття ступеня вищої освіти «магістр»
на основі повної, базової вищої освіти (денна, заочна форми навчання) (інші спеціальності)

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з дошкільної педагогіки, психології та фахових методик спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «магістр» денна, заочна форми навчання

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з дошкільної педагогіки, психології та фахових методик спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «магістр» денна, заочна форми навчання (інші спеціальності)

Завантажити
Програма додаткового екзамену з загальної педагогіки та психології спеціальністіь 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «магістр» (інші спеціальності) Завантажити

Програма фахового вступного випробування (тести) з української мови і літератури для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі повної, базової вищої освіти (денна, заочна форми навчання)

Завантажити
Програма співбесіди з української мови та літератури для здобуття ступеня вищої освіти «магістр»
на основі повної, базової вищої освіти (денна, заочна форми навчання) (інші спеціальності)
Завантажити

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКА) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітній ступінь «магістр» (денна/заочна форма навчання) для всіх спеціальностей

Завантажити
Програма комплексного вступного фахового випробування з англійської мови спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітній ступінь „ магістр'” денна, заочна форма навчання для всіх спеціальностей Завантажити

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКА) спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітній ступінь «магістр» (денна/заочна форма навчання) для всіх спеціальностей

Завантажити
Програма комплексного фахового вступного випробування з іноземної мови (англійська/німецька/французька) для вступників до магістратури зі спеціальностей 01 Початкова освіта 
011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)
012 Дошкільна освіта 014 Середня освіта
(Українська мова та література)
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
073 Менеджмент(Управління навчальним закладом)
Освітній ступінь „магістр”
(денна/заочна форма навчання)
Завантажити

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ступеня вищої освіти бакалавр та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (інші спеціальності)

Завантажити

Програма фахової співбесіди з англійської мови спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітній ступінь «магістр» (для інших спеціальностей) денна/заочна форма навчання

Завантажити

ТЕМИ СПІВБЕСІДИ вступного комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ступеня вищої освіти бакалавр та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Завантажити

 

 
© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55