Програми вступних випробувань на здобуття ступеня вищої освіти "магістр"

Програма комплексного фахового випробування із предметів психолого-педагогічного циклу на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 01 зі спеціальності 013 «Початкова освіта» (денна та заочна форми навчання)

Завантажити 

Програма вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта

Завантажити

Програма вступного випробування з педагогіки та психології на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 011 Науки про освіту

Завантажити

Програма вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

Завантажити

Програма вступного фахового випробування з педагогіки та психології на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент

Завантажити

Програма вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент (денна та заочна форма навчання)

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ступеня вищої освіти бакалавр та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ступеня вищої освіти бакалавр та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (інші спеціальності)

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти магістр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі ступеня вищої освіти бакалавр та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» заочна форма навчання

Завантажити
Програма комплексного вступного випробування з іноземної мови (англійська/німецька/французька) для вступників до магістратури зі спеціальностей 01 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта(Музичне мистецтво), 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). Освітній ступінь "магістр"(заочна форма). Завантажити
Програма комплексного вступного випробування з англійської мови дял навчання за освітньою програмою "магістр" зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))(денна форма навчання) Завантажити
Програма комплексного вступного випробування з іноземної мови (англійська/німецька/французька) для вступників до магістратури зі спеціальностей 01 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта(Музичне мистецтво), 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). Освітній ступінь "магістр"(денна форма). Завантажити
Програма вступного випробування з другої іноземної мови(німецька) для вступників до магістратури за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Завантажити
Прогарма для фахової співбесіди з англійської мови для здобуття освітнього ступеня магістра (спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))(дял інших спеціальностей) Завантажити

Програма вступних випробувань з фахових методик на основі освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «магістр» (заочна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з дошкільної педагогіки та психології зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «магістр» (заочна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з дошкільної педагогіки та психології зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (денна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з фахових методик на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «магістр» (заочна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з фахових методик на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «магістр» (денна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з дошкільної педагогіки та психології на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «магістр» (денна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з дошкільної педагогіки та психології на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «магістр» (заочна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з фахових методик на основі освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «магістр» (денна форма навчання)

Завантажити
Програма фахового вступного випробування  з української мови  і літератури (тести) для здобуття ступеня вищої освіти  "магістр" спеціальність  014 Середня освіта "Українська мова і летература" на основі базової  та повної вищої освіти (денна форма навчання)  Завантажити
   
© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55