Програми вступних випробувань на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр"

Програма вступного комплексного фахового випробування з педагогіки, психології та фахових методик спеціальність 013 «Початкова освіта» освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна та заочна форми навчання

Завантажити 

ПРОГРАМА вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології галузь знань 01 Освіта спеціальність 013 «Початкова освіта» освітній ступінь «бакалавр» денна, заочна форми навчання

Завантажити

Програма вступного фахового випробування з педагогіки та психології та фахових методик спеціальність 013 «Початкова освіта» освітній ступінь «бакалавр» (база 11 класів) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити 

ПРОГРАМА вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології галузь знань 01 Освіта спеціальність 013 Початкова освіта освітній ступінь «бакалавр» денна форма навчання

Завантажити

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування з педагогіки та психології спеціальність 231 Соціальна робота освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити

Екзаменаційна документація вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології галузь знань 23 Соціальна робота спеціальність 231 Соціальна роботаосвітній ступінь «бакалавр» денна форма навчання

Завантажити

Програма фахового випробування з англійської мови спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітній ступінь „бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст (інші спеціальності денна / заочна форма навчання)

Завантажити

Програма фахового випробування з німецької мови спеціальність 014 Середня освіта ( Мова і література (німецька)) 11 освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” на основі І освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” (інші спеціальності денна форма навчання)

Завантажити

Програма додаткового екзамену з загальної педагогіки та психології спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «бакалавр» денна, заочна форми навчання (інші спеціальності)

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна форма навчання (вакантні місця, 2 курс)

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з дошкільної педагогіки, психології та фахових методик спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна, заочна форми навчання

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з дошкільної педагогіки, психології та фахових методик спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна, заочна форми навчання (інші спеціальності)

Завантажити

Програма вступного випробування з хореографії на здобуття ступеня бакалавр з галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 024 Хореографія на основі повної середньої освіти денна форма навчання

Завантажити

Програма додаткового екзамену з загальної педагогіки та психології спеціальність 012 «Дошкільна освіта» освітній ступінь «бакалавр» денна форма навчання
(вакантні місця, інші спеціальності)

Завантажити

Програма вступних випробувань з біології на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (денна і заочна форма навчання) для особливої категорії вступників

Завантажити

Програма співбесіди з української мови і літератури для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на вакантні місця 2 курсу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна, заочна форми навчання) (інші спеціальності)

Завантажити

Програма вступної співбесіди з англійської мови спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітній ступінь „бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст’ (для інших спеціальностей денна/ заочна форма навчання)

Завантажити

Програма вступної співбесіди з німецької мови спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) освітній ступінь „бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” (для інших спеціальностей денна/ заочна форма навчання)

Завантажити

Програма вступного випробування з математики на здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти для денної форми навчання (особлива категорія вступників)

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з Історії України спеціальність 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Філологія, Українська мова та література), (Філологія, Українська мова та література), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 024 Хореографія, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 034 Культурологія, 053 Психологія, 014 Середня освіта (Історія), Соціальна робота освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна, заочна форми навчання (особлива категорія вступників)

Завантажити
Програма вступного випробування з української мови і літератури для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (денна, заочна форми навчання) (особлива категорія вступників)

Завантажити

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська/німецька/французька)
 
спеціальності
 
012 Дошкільна освіта 
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Українська мова та література)
014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
014 Середня освіта (Хореографія)
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
034 Культурологія
053 Психологія
014 Середня освіта (Історія)
231 Соціальна робота
освітній ступінь „бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (особлива категорія вступників)
Завантажити

ПРОГРАМА комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 025 Музичне мистецтво на основі повної загальної середньої освіти Кваліфікація: Викладач вокалу. Артист-вокаліст. Керівник вокального ансамблю. денна форма навчання

Завантажити

ПРОГРАМА комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 025 Музичне мистецтво на основі повної загальної середньої освіти Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, за спеціалізацією викладач- інструменталіст денна форма навчання

Завантажити

ПРОГРАМА комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалаврза галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заочна форма навчання

Завантажити

ПРОГРАМА комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (вакантні місця) Денна форма навчання

Завантажити

Програма вступного випробування з хореографії на здобуття ступеня бакалавр з галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 024 Хореографія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», спеціальностей 5.02020901 «Естрадно-циркове мистецтво», 5.02020102 «Театрально-декораційне мистецтво», 5.0202040 «Музичне мистецтво» денна форма навчання

Завантажити

Програма додаткового вступного випробування (співбесіда) зі спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», на 2-й курс освітнього ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна форма навчання) 

Завантажити

Програма додаткового фахового вступного випробування (співбесіди) з історії культурології спеціальність 034 «Культурологія» освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити

Програма з додаткового іспиту зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (інші спеціальності). Денна форма навчання

Завантажити

Програма вступного випробування з біології у формі співбесіди на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (особлива категорія вступників)

Завантажити

Програма фахового випробування (тести) зі спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», на 2-й курс освітнього ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна форма навчання)

Завантажити

Програма фахового вступного випробування з культурології спеціальність 034 «Культурологія» освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити

Програма вступного випробування (тести) з української мови і літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 012 Дошкільна освіта на основі повної загальної середньої освіти (заочна форми навчання) (особлива категорія вступників)

Завантажити

Програма вступного випробування (тести) з української мови і літератури для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (денна, заочна форми навчання) (особлива категорія вступників)

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з Історії України спеціальність 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Філологія, Українська мова та література), (Філологія, Українська мова та література), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 024 Хореографія, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 034 Культурологія, 053 Психологія, 014 Середня освіта (Історія), Соціальна робота освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна, заочна форми навчання

Завантажити

Програма вступних випробувань з географії на бакалаврський рівень освіти для спеціальностей: 

014 Середня освіта (Філологія. Українська мова та література),

014 Середня освіта (Філологія. Мова та література (англійська)),

014 Середня освіта (Філологія. Мова та література (німецька)),

014 Середня освіта (Історія),

231 Туризм,

034 Культурологія

на основі повної загальної середньої освіти
(особлива категорія вступників)

Завантажити

Програма вступних випробувань з географії на бакалаврський рівень освіти на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) (242 Туризм (на вакантні місця 2 курс))

Завантажити
© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55