Програми вступних випробувань на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр"

Програма вступного комплексного фахового випробування з педагогіки, психології та фахових методик для вступників за напрямом підготовки 01 Освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта на основі молодшого спеціаліста (денна та заочна форми навчання)

Завантажити 

Програма вступного додаткового екзамену з педагогіки та психології на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 01 зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі повної загальної середньої освіти

Завантажити

Програма додаткового іспиту з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (інші спеціальності) Денна форма навчання

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (вакантні місця) Денна форма навчання

Завантажити

Програма комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заочна форма навчання

Завантажити
Програма вступних випробувань з біології на здобуття ступеня вищої освіти "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти(дення і заочна форми навчання) для особливої категорії вступників Завантажити
Програма вступної співбесіди з іноземної мови (англійська/німецька/французька) для вступників на освітній рівень "бакалавр" зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Украхнська мова та література), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (Хореографія), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 034 Культурологія, 053 Психологія, 014 Середня освіта (Історія), 231 Соціальна робота на основі повної загальної середньої освіти (для особливих категорій вступників) Завантажити
Програма вступної співбесіди з англійської мови для вступників на освітній рівень "бакалавр" зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) на основі І освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (дял інших спеціальностей, денна форма навчання) Завантажити
Програма фахового випрбування з англійської мови зі спеціальності 014 Середня освіта (Філологія. Мова і література (англійська)) для вступників на освітній рівень "бакалавр" на основі І освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (інші спеціальності, споріднені спеціальності) дення форма навчання. Завантажити
Програма додаткового екзамену з психології (усно) для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" зі спеціальності 053 "Психологія" на основі  І освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (денна форма навчання) (для інших спеціальностей) Завантажити
Програма фахового вступного випробування з психології для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" зі спеціальності 053 "Психологія" на основі І освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (денна форма навчання)  Завантажити

Програма вступних випробувань з фахових методик на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «бакалавр» (заочна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з фахових методик на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «бакалавр» (денна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з дошкільної педагогіки та психології на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «бакалавр» (заочна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з дошкільної педагогіки та психології на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, освітній ступінь «бакалавр» (денна форма навчання)

Завантажити

Програма для вступного екзамену з рисунку і живопису зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 2017-2018 навчальний рік (стаціонарна форма навчання)

Завантажити

Програма для вступного екзамену з рисунку і живопису на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 2017-2018 навчальний рік (денна форма навчання)

Завантажити
Програма вступного випробування  з історії України на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти  для денної, заочної форм  навчання (особлива категорія вступників) Завантажити
Програма вступного випробування з хореографії на здобуття ступеня бакалавр з галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 024 Хореографія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», спеціальностей 5.02020901 «Естрадно-циркове мистецтво», 5.02020102 «Театрально-декораційне мистецтво», 5.0202040 «Музичне мистецтво» денна форма навчання Завантажити
Програма додатковго вступного випробування  (співбесіди) зі спеціальності 034 Культурологія на основі І ОКР "молодший спеціаліст" (на вакнтні місця  ІІ курсу  ступеня вищої освіти "бакалавр": денна форма навчання) Завантажити
Програма фахового вступного випробування з хореографії на здобуття ступеня бакалавр з галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 024 Хореографія на основі повної середньої освіти денна форма навчання Завантажити
 Програма фахового вступного випробування з хореографії на здобуття ступеня бакалавр з галузі 0202 Мистецтво за напрямом підготовки 6.020202 «Хореографія»* на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», спеціальності 5.02020201 «Хореографія»* (денна форма навчання) Завантажити
Програма фахового вступного випробування  зі спеціальності 034 Культурологія на основі І ОКР "молодший спеціаліст" (на вакнтні місця  ІІ курсу ступеня вищої освіти "бакалавр": денна форма навчання) Завантажити
Програма вступних випробувань з географії на ступінь вищої освіти "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання) (особлива категорія вступників) Завантажити
Програма  вступного випробування (тести) з української мови  та літератури  на здобуття  ступеня  вищої освіти "бакалавр" на основі  повної загальної середньої освіти  для денної, заочної форм навчання (особлива категорія вступників) Завантажити
© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55