Програми вступних випробувань на здобуття ОКР "молодший спеціаліст"

Програми вступних випробувань:

Програма вступних випробувань з біології на І освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» для спеціальностей: 012 Дошкільна освіта 013 Початкова освіта на основі базової загальної середньої освіти денна форма навчання

Завантажити
Програма вступних випробувань  з української мови (диктант) на основі  базової загальної середньої освіти  на освітньо-кваліфікаційний рівень  "молодший спеціаліст" зі спеціальностей: 012 дошкільна освіта, 013 Початкова освіта Завантажити
Програма  з української мови  для вступників (базова загальна серелня освіта) на освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" за спеціальністю  014 Середня освіта (Музичне мистецтво) денна форма навчання. Завантажити
Програма комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі базової загальної середньої освіти Завантажити

Програми співбесід:

Програма вступного випробування (співбесіда) з додаткової спеціалізації «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями» на здобуття ОКР молодший спеціаліст за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта (денна форма навчання)

Завантажити 

Зміст вимог до співбесіди  з додаткової спеціалізації  "Вихователь логопедичних груп" для абітурієнтів  на основі базової загальної середньої освіти

Завантажити

Програма проходження співбесіди з абітурієнтами галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 013 «Початкова освіта» додаткова кваліфікація «Хореографія» на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти денна форма навчання

Завантажити
Зміст вимог для співбесіди з додаткової спеціалізації - "Вчитель інформатики в початковій школі" для абітурієнтів зі спеціальності 013 "Початкова освіта" Завантажити
Зміст вимог до співбесіди з додаткової спеціалізації "Вчитель фізичної культури в початковій школі" для абітурієнтів  на основі  базової загальної середньої  освіти спеціальність: 5.01010201 "Початкова освіта" Завантажити
Зміст вимог до співбесіди з додаткової спеціалізації "Інструктор з фізичної культури" для абітурієнтів  на основі  базової загальної середньої  освіти спеціальність: 5.01010101 "Дошкільна освіта" Завантажити
Програма вступної співбесіди з англійської мови зі спеціальності 012 дошкільна освіта  для вступників  на І ОКР "молодший спеціаліст" (додаткова спеціалізація  "Вчитель іноземної мови  в дошкільному навчальному закладі  та у початковій школі") на основі базової загальлної середньої освіти Завантажити
Зміст вимог вступних випробувань (співбесіда) з додаткової спеціалізації ’’Образотворче мистецтво’’ спеціальності 013 “Початкова освіта” для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Завантажити
Зміст вимог вступних випробувань(співбесіда) з додаткової спеціалізації "Трудове навчання та художня праця" спеціальності  013 Початкова освіта для абітурієнтів  на основі базової загальної середньої освіти.   Завантажити
Програма вступної співбесіди  з іноземної мови (англійської\німецької) зі спеціальності 013 Початкова освіта  для вступгників  на І ОКР "молодший спеціаліст" (додаткова спеціалізація "Вчитель англійської/німецької мови в початковій школі") Завантажити
© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55