Програми вступних випробувань на здобуття ОКР "молодший спеціаліст"


Програми співбесід:

Програма вступної співбесіди з іноземної мови (англійська/німецька) спеціальність 013 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"(додаткова спеціалізація "Вчитель англійської / німецької мови в початковій школі") на основі базової загальної  середньої освіти

Завантажити

Програма вступного випробування (співбесіда) з додаткової спеціалізації «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями» галузь знань 01 Освіта спеціальність 013 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити
Програма проходження співбесіди з абітурієнтами галузі знань 01 Освіта зі спеціальності 013 "Початкова освіта" додаткова кваліфікація "Хореографія" на освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" на основі базової  загальної середньої освіти денна форма навчання Завантажити

Програма вступного випробування з біології у формі співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти (особлива категорія вступників)

Завантажити

Зміст вимог до співбесіди з додаткової спеціалізації “Вихователь логопедичних груп” для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти 

Завантажити 

Програма вступної співбесіди з іноземної мови (англійська) спеціальність 012 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» (додаткова спеціалізація «Вчитель англійської мови у ЗДО та початковій школі») на основі базової загальної середньої освіти

Завантажити

Програма вступного випробування з географії у формі співбесіди на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) (013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта)

Завантажити
   
   

 

 

 

 

 

Програми вступних випробувань:

Програма вступного випробування (тести) з української мови і літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» на основі повної загальної середньої освіти (заочна форми навчання) (особлива категорія вступників)

Завантажити 

Програма вступного випробування (диктант) з української мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Завантажити

Програма вступного випробування (усно) з української мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Завантажити

Програма вступних випробувань з біології на І освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» для спеціальностей: 012 Дошкільна освіта 013 Початкова освіта на основі базової загальної середньої освіти денна форма навчання

Завантажити

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі базової загальної середньої освіти

Завантажити

Програма вступного випробування з хореографії на здобуття ступеня бакалавр з галузі 02 Культура і мистецтво спеціальності 024 Хореографія на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.02020201 «Хореографія»* денна форма навчання

Завантажити

Програма вступних випробувань з біології на І освітньо-кваліфікаційний рівень  Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти на вакантні місця 2 курс (012 Дошкільна освіта) на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

Завантажити

Програма вступних випробувань з біології на І освітньо-кваліфікаційний рівень  Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти на вакантні місця 2 курс (013 Початкова освіта) на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

Завантажити
© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55