Програми вступних випробувань на здобуття ОКР "молодший спеціаліст"

Програма проходження співбесіди з абітурієнтами галузі знань 01 Освіта зі спеціальності 013 «Початкова освіта» додаткова кваліфікація «Хореографія» на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти денна форма навчання

Завантажити

Комплексне фахове випробування з музичного мистецтва на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі базової загальної середньої освіти

Завантажити

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування з музичного мистецтва на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі базової загальної середньої освіти

Завантажити

ПРОГРАМА вступного іспиту з української мови (білети) 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) на основі базової середньої освіти (денна форма навчання)

Завантажити

ПРОГРАМА вступного іспиту з української мови (диктант) на спеціальності 012 Дошкільна освіта 013 Початкова освіта на основі базової середньої освіти (денна форма навчання)

Завантажити 

Зміст вимог вступних випробувань (співбесіда) з додаткової спеціалізації ’’Трудове навчання та художня праця’’ спеціальності 013 Початкова освіта для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти

Завантажити

Зміст вимог до співбесіди з додаткової спеціалізації “Вихователь логопедичних груп” для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти

Завантажити

ПРОГРАМА вступного випробування (співбесіда) з додаткової  спеціалізації «Організатор роботи з учнівськими об’єднаннями» галузь знань 01 Освітаспеціальність 013 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший  спеціаліст» денна форма навчання

Завантажити

Програма вступної співбесіди з іноземної мови (англійська/німецька) спеціальність 013 Початкова освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» (додаткова спеціалізація «Вчитель англійської /німецької мови в початковій школі») на основі базової загальної середньої освіти

Завантажити

 

 

 

 

 

 

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55