Правила прийому на навчання

до Хмельницького педагогічного коледжу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році 

 

 • Розділ І. Загальні положення
 • Розділ ІІ. Вимоги до Правил прийому
 • Розділ ІІІ. Конкурсний відбір
 • Розділ ІV. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела її фінансування
 • Розділ V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
 • зарахування на навчання
 • Розділ VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Хмельницького педагогічного коледжу
 • Розділ VІІ. Організація та проведення конкурсного відбору
 • Розділ VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
 • Розділ ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 • Розділ Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 • Розділ ХІ. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
 • Розділ XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
 • Розділ ХІІI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 • Розділ XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Хмельницького педагогічного коледжу

 

Додаток 1 – Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників

Додаток 2 – Перелік спеціальностей, на які при вступі додатково зараховуються конкурсні бали

Додаток 3 – Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 4 – Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 5 – Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання освіти (вступних іспитів,творчих конкурсів)

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55