Нові надходження до бібліотеки (за червень-вересень 2017р.)

У бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії діє акція «Подаруй бібліотеці книгу: друковану чи електронну»   до неї долучилися декани факультетів «Дошкіьна освіта» Пісоцька Л.С., «Початкова освіта» Ящук І.П., «Мистецтва» Поліщук О.С., проректор з наукової роботи Галус О.М. та  студенти. 19 книг – це щедрий подарунок, дякуємо усім. Запрошуємо ознайомитися із літературними новинками та долучитися до акції.

1. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах: підручник/ А.М. Богуш, Н.В.Гавриш; за ред..А.М.Богуш. – Вид. 2-ге, доповнене. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 704 с.

2. Вступ до літературознавства : навч. посіб./ П.В. Білоус. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 336 с. – (Серія «Альма-матер»).

3. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Туризм» / І.М. Личак, Г.В. Матвєєва. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 330 с.

4. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциту: Док. і матеріали / Упоряд.: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад..», 2005. – 399 с.

5. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст..: моногр./ Ольга Царик; [за нук. ред. докт. пед. наук, проф.. Анатолія Вихруща]. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 426 с.

6. Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя: методичний посібник / Кузьмук Л.І. та ін.; за ред.. Т.І. Поніманської. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 568 с.

7. Етнопедагогіка дитинства. Навчально-методичний посібник / Н.В. Лисенко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 720 с.

8. Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття: підручник / [Ніколаї Г.Ю., Черкасов В.Ф. та ін]; за заг. ред.. канд. пед. наук, проф.. Тайнель Е.З. Вид. 2-ге. Львів: ЛНУ імені Івана Франка – Харків, 2018. – 433 с.

9. Путівник у прикладну наукометрію: навчальний посібник / Н.М. Рідей, О.В. Зазимко, Л.В. Кліх, Т.С. Кіщак, С.П. Паламарчук, А.В. Шостак, О.В. Познанська, Ю.В. Рибалко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014 р. – 344 с.

10. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму: Навчальний посібник./ Ю.В. Панченко, О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 342 с.

11. Туристичне країнознавство: Навчальний посібник / За ред.. В.Ф. Семе-нова. – Херсон: Видавець Грінь Д. С., 2013р. – 392с.

12. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. Друге видання, доповнене і доопрацьоване / С.С. Галас юк, С.Г. Нездоймінов. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. – 248 с.

13. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи: колективна монографія [наук. ред.. : О.В. Безручко]. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. Т.1. – 210 с.

14. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та перспективи: колективна монографія [наук. ред.. : О.В. Безручко]. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. Т.2. – 200 с.

15. Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 3/2017: університетські наукові записки [головний редактор: Радомир Кондратьєв]. – Хмельницький, 2017. – 413 с.

16. Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 4/2017: університетські наукові записки [головний редактор: Радомир Кондратьєв]. – Хмельницький, 2017. – 369 с.

17. Маньяк из Бержерака. Дом судьи. Мегрэ и человек на скамейке: романы/ Жорж Сименон; сост. Серии В.Г. Гитин; пер. с фр. И. Найденкова, М. Нечаевой, Ю. Котовой; худож. А. Печенежский. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», Белгород: ООО «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2012. – 384 с.

18. Орландо. На маяк / Вирджиния Вулф; сост. И.С. Веселовой; вступ. ст. А. Аствацатурова; пер. с англ. и примеч. Е. Суриц. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», Белгород: ООО «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013. – 432 с.

19. Бегущая с волками: Женский архетип в мифах и сказаниях / Перев. с англ. – М.: ООО Книжноэ издательство «София», 2015. – 448 с.

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55