ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи» (До Дня української писемності та мови)

Велична, щедра і прекрасна мова,

Прозора й чиста, як гірська вода, –

То України мова барвінкова, –

Така багата й вічно молода.

Юлія Косинська

Свято встановлено 6 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ N1241/97 “Про День української писемності та мови. ” В Указі зазначено: “Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця.”

У День української писемності та мови за традицією:

  • покладають квіти до пам'ятника Несторові Літописцю;
  • відзначають найкращих популяризаторів українського слова;
  • заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою;
  • стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика;
  • в бібліотеках презентують книжкові виставки до свята.

Пропонуємо Вашій увазі виставку літератури з нагоди Дня української писемності та мови – «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи».

Книжкова виставка складається з 3 розділів:

 

Розділ  І : Мова – Перлина Вікової Мудрості

Немировский Е. Путешествие к истокам русского книгопечатания [Текст]: книга для учащихся / Немировский, Е. Л.- М.: Просвещение, 1991. - 224 с.: ил.

Огієнко І. Історія української літературної мови [Текст] / Огієнко, І; упоряд., автор істор.-біогр.нарису і приміток М.С. Тимошик. - К.: Либідь, 1995. - 296 с. - (Бібліотека "Літературні пам'ятки України").

Запаско А. Пам'ятки книжкового мистецтва [Текст]: українська рукописна книга / Запаско, А. П.; рец. В.Ф.Шматов; Л.І.Андрієвський. - Львів: Світ, 1995. - 480 с.: іл.

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон) Історія українського друкарства [Текст] / І.Огієнко; Упоряд., авт.передм. М. Тимошик. - К.: Либідь, 1994. - 448 с. - (Пам'ятки історичної думки України).

Овчінніков В. Історія книги [Текст]: еволюція книжкової структури : навч.посіб. / Овчінніков, В. - Львів: Світ, 2005. - 420 с.: іл

Животко А. Історія української преси [Текст]: навч.посіб. / Животко, А; упоряд., авт.істор.-біограф.нарису і прим. М.Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 1999. - 368 с.: іл.

Шевченко Т. Буквар південноруський 1861 року [Текст] / Шевченко, Т. Г.; вступ. сл. О.Гончара; післям.В.Яцюка; ред.-упоряд. М.М.Ілляш. - К.: Веселка, 1991. - 64 с.

Бабич Н. Історія української літературної мови [Текст] / Бабич, Н. Д.- Львів: Світ, 1993. - 376 с.

Корені та парості: український генеалогікон [Текст] / упоряд., авт.тексту та іл., переклад., авт. вступ.ст. та прим. В.Шевчук. - К.: Либідь, 2008. - 472 с.: іл.

Олійник О. Світ українського слова [Текст] / Олійник, О. - К.: Хрещатик, 1994. - 416 с.

Історія українського правопису [Текст]: XVI-XX століття: хрестоматія / упоряд. В.В.Німчук, Н.В.Пуряєва. - К.: Наукова думка, 2004. - 583 с.

 

Розділ ІІ: ДУША НАРОДУ БРИНИТЬ У СЛОВІ

Багряний І. Вибрані твори / І.Багряний; Вступ.ст.,упоряд.і прим. Г.М. Жуковська. - К.: Книга, 2007. - 368 с.

Білоус Д. Безцінний скарб [Текст]: вірші про українську мову / Білоус, Д.; вступ. ст. В.Коптілова; худож. оформл. В.В.Хайдурова. - К.: Українська енциклопедія, 2004. - 328 с.: іл.

Велика трійця [Текст]: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / Пер. с груз., упоряд.вступ.тексту Р. Чілачави. - К.: Етнос, 2005. - 336 с .: іл. - на укр.та груз.мов.

Грушевський М. Про українську мову і українську школу [Текст] / Грушевський, М; передм. Я.Гояна. - 2 вид. - К.: Веселка, 1991. - 48 с. - (Українське відродження).

Малишко А.С. Поезії та поеми [Текст] / А.С.Малишко; вступ.сл. С.І. Лущій; упоряд. М.В. Стетюха. - К.: Україна, 2012. - 720 с.

Мова – то не звук, а думка боготворна : антологія поетичних творів про українську мову / уклад. В. Федоренко. – Бібліотечка «Дивослова». – 2008. - № 1-2 (31-32).

  Мово рідна, слово рідне!.. [Текст]: Вірші, поеми, статті: Для ст.. шк. віку / Ред.-упоряд. І.Т. Бойко. - К.: Веселка, 1989. - 286 с.: іл.

Найдорожчий скарб: слово про рідну мову [Текст]: поезії, вислови. - К.: Рад.письменник, 1990. - 390 с.

Наша мова - солов`їна [Текст]: Вірші: для дошкільного віку / Ред. Крижанівський, С.О.; худ. Кошель, О.І. - К.: Веселка, 1990. - 32 с.: іл.

Павличко Д. Рідна мова [Текст]: вірші / Павличко, Д; худ.-іл. Н. Коваль, О. Коваль. - К.: Веселка, 1994. - 96 с.: іл. - (Мово рідна . Слово рідне).

Павличко Д. Ялівець [Текст]: поезії / Павличко, Д. В.; упоряд. і передм. Р.Лубківського. - К.: Веселка, 2004. - 400 с. - (Шк. б-ка).

Рильський М. Яблука доспіли, яблука червоні!... [Текст]: поезії; для сер. та ст. шк. в. / Рильський, М. Ф.; упоряд. І.Ільєнко; іл. М.Стратілат. - К.: Веселка, 1986. - 344 с.: іл.

Сингаївський М. Листи до жайворонків [Текст]: вірші та поеми / Сингаївський, М. Ф.; худ. М.Компанець. - К.: б/в, 1996. - 142 с.

Сосюра В. Всім серцем любіть Україну... [Текст]: вибрані твори / Сосюра, В. М.; вступ. сл. С.А. Гальченка. - К.: Криниця, 2003. - 608 с. - (Б-ка Шевченківського комітету).

Ющук І. Якщо ти українець. то чому соромишся української мови. однієї з найрозвиненіших і найспівучіших мов світу? [Текст] / І.Ющук. - 44 с. - (Бібліотека українського воїна).

 

Розділ ІІІ : ВІТРАЖІ МУДРОСТІ (СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКИ, ЕНЦИКЛОПЕДІЇ)

 

Буркат В. Оригінальні козацькі прізвища / В.Буркат. - К.: б/в, 2005. - 207 с.: іл.

Головащук С. Складні випадки наголошення [Текст]: словник-довідник / Головащук, С. І.- К.: Либідь, 1995. - 192 с.

Головащук С. Словник-довідник з українського літературного слововживання [Текст] / Головащук, С. І.- К.: Наукова думка, 2004. - 448 с.

Зубков М. Українська мова [Текст]: універсальний довідник / Зубков, М. Г. - 6-е вид., доп. - Харків: Школа, 2009.

Історія української літературної мови [Текст] / рец. С.П.Бевзенко, І.Г.Матвіяс. - К.: Наукова думка, 1983. - 744 с.

Коваль А. Знайомі незнайомці [Текст]: походження назв поселень України / Коваль, А. П.- К.: Либідь, 2001. - 304 с.: іл.

Коломієць М. Короткий словник перифраз [Текст] / Коломієць, М. П.; за ред. М.М.Пилинського. - К.: Рад.школа, 1985. - 152 с.

Максим'юк Т. З Україніки Причорномор'я [Текст] / Максим'юк, Т. - Одеса: Маяк, 2008. - 264 с.: іл.

Полюга Л. Словник синонімів української мови [Текст] / Полюга, Л. М.- 3-тє вид. - К.: Довіра, 2007. - 477 с. - (Словники України).

Словник омонімів української мови [Текст] / Демська, О. М., Кульчицький, М.І. - Львів: Фенікс, 1996. - 224 с. - (Міжнародний фонд "Відродження").

Словник паронімів української мови [Текст] / Гринчишин, Д, Сербенська, О. - К.: Освіта, 2008. - 320 с.

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша [Текст]: словник-довідник / уклад. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк. - К.: Довіра, 2003. - 736 с.

Мово рідна! Ти є вічність. Ти є Правда, Добро і Краса народу нашого. Тож такою і будь вічно, мово рідна! А з тобою будемо вічними і ми, діти твої, на розкішних і безкінечних берегах твоїх.

Сергій Плачинда.

 

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55