ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ФІЛОЛОГІЇ: ІННОВАЦІЙНО–МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

29 січня 2018 року відбувся науковий семінар кафедри зарубіжної літератури та культурології «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ФІЛОЛОГІЇ: ІННОВАЦІЙНО–МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ».

Модератором семінару була завідувач кафедри  зарубіжної літератури та культурології, кандидат філософських наук, доцент Слоневська І.Б.

Обговорення проблем відбувалось за напрямами:

1. Методологічні засади викладання культурологічних і філологічних дисциплін (Калашнік О.В., кандидат філософських наук, «Становлення сучасної методології культурологічних досліджень у гуманітарному дискурсі»).

2. Методичний дайджест: інноваційні технології викладання зарубіжної літератури і художньої культури на сучасному етапі (Пірошенко С.Ю., кандидат філологічних наук, доцент, «Сучасні педагогічні технології викладання зарубіжної літератури: методичний орієнтир»; Слоневська І.Б., кандидат філософських наук, доцент,  «Презентація як один з методів вивчення зарубіжної літератури ХХІ ст.»; Поліщук О.В., кандидат педагогічних наук, доцент,   «Проектні технології у процесі викладання зарубіжної літератури»; Бойко С.С., викладач, «Інноваційні підходи щодо викладання дисциплін художньо-естетичного циклу: галузь «Мистецтво»; Ільїнський В.М., старший викладач, «Використання медіа-ресурсу при викладанні навчального курсу «Художня культура»).

3. Практично-орієнтовані аспекти професійної підготовки студентів-культурологів (Вільчанська Ю.Ю., викладач, «Професійне спрямування позааудиторної роботи в процесі підготовки студентів-культурологів»; Завидович В.В., викладач, «Інноваційні форми та методи навчання при викладанні предмета «Теорія комунікації»; Поліщук О.С., доктор філософських наук, доцент,  «Дистанційне навчання студентів–культурологів у контексті інноваційної освіти»).

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55