Підведення підсумків упровадження УДК в Україні у 2017 році та плани на 2018 рік

Директор та працівники бібліотеки ХГПА взяли участь у засіданні міжвідомчої Комісії з питань упровадження Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні в режимі скайп-конференції, яка проходила на базі НБ ім. М. Максимовича.

Прийняти участь у заході були запрошені особи: Шевченко І.О. — директор Центру неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, президент Української бібліотечної асоціації; Гаранін О.Я. — директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД). Було розглянуто ряд питань, а саме:

  • стан підготовки наказів міністерств і відомств та внесення змін у законодавчі й нормативні документи з бібліотечної і видавничої справи у зв'язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації";
  • стан упровадження УДК у бібліотечній, видавничій та архівній галузях;
  • стан організації навчальної та методичної роботи у бібліотеках різних систем і відомств; пропозиції щодо внесення змін у навчальні програми вищих та середніх спеціальних навчальних закладів з підготовки фахівців бібліотечної, видавничої та архівної галузей та ряд інших питань.

Із вступним словом звернувся – голова комісії директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, доктор наук із соц. комунікацій, Сербін О.О. Щодо методичного забезпечення впровадження УДК в Україні: зі звітом Книжкової палати України за 2017 рік та планом на 2018 рік присутніх ознайомила заступник директора з наукової роботи Книжкової палати України – Гуцол Г.О.

В роботі комісії взяли участь представники Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України для дітей, директори університетських бібліотек.

Учасниками засідання були запропоновані кроки для покращення стану та вирішення складнощів в процесі переходу бібліотек на УДК: це і навчання на базі Методичних центрів бібліотекарів, і координація діяльності з цих питань різних типів і підпорядкування бібліотек, і розширення кола тренерів серед фахівців, які працювали з УДК на постійній основі тощо.

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55