Науково-практичний семінар «Наукові статті: вимоги, структура, опублікування»

3 травня 2018 р.  в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбувся науково-практичний семінар «Наукові статті: вимоги, структура, опублікування». Організація та проведення наукового заходу здійснювалася науковим та навчальним відділом академії. Було порушено та обговорено низку ключових питань, що стосувалися вимог до оформлення, написання, публікації наукових статей.

Учасників науково-практичного  семінару привітала ректор академії, професор І.М. Шоробура. У своєму виступі Інна Михайлівна зазначила, що якісні зміни системи вищої освіти вимагає розроблення нових підходів до навчання та викладання, що сприятиме формуванню високої академічної культури, носіями якої будуть науково-педагогічні та здобувачі освіти. Тому згідно з пунктом 3 статті 58 Закону України «Про вищу освіту» науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти зобов'язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти.

Ведучий семінару, Крищук Богдан Степанович – начальник наукового відділу, кандидат педагогічних наук, доцент, розпочав свою доповідь з детального роз’яснення, щодо Переліку наукових фахових видань України, зокрема, про видання, які належать до категорій «А», «Б», «В». В ході виступу, жваву дискусію викликало обговорення Проекту наказу «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів»:

– Таблиця оцінювання публікацій, що зараховуються за темою дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук;

– Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів;

– Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Актуальним, корисним та інформаційно наповненим був матеріал, який стосувався «хижацьких журналів» (такі журнали відносяться до тих, що використовують «недобросовісні практики»). На слайдах презентації було зображено зразки журналів-клонів і одночасно подано оригінали видань, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection. Це давало можливість учасникам науково-практичного семінару уникнути у майбутньому критичних помилок при обранні наукового видання для власної публікації.

Як висновок, з усього вищезазначеного, Крищук Б.С. закцентував увагу присутніх на ключових критеріях відбору журналів «Як обирати правильний журнал для публікації статті?»:

1. Відповідність статті тематиці журналу?

2. Індексація наукового журналу?

4. Термін, через який журнал публікує прийняті статті.

5. Умови публікації статті в журналі.

6. Престижність і зручність у роботі із журналом.

На завершення семінару прозвучала інформація про загальноприйняті вимоги до структури наукової статті. Було детально проаналізовано кожний структурний елемент, дано практичні поради та рекомендації. Не залишились осторонь без роз’яснень і такі поняття як: «пряме цитування», «парафраз», «самоцитування», «взаємне цитування», «ретракція статті» та ін.

Проведення такого роду науково-практичного семінару є дуже важливим для викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Адже прогрес навчального закладу взаємозалежний від наукових результатів його викладачів. А одним із найбільш поширених способів публікації наукових результатів є наукова стаття!

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55