Захист дисертацій 03.07.2018 р.

КУЧЕР СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

Тема: «Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри машинознавства і транспорту.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Бойчук Віталій Миколайович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, заступник директора з наукової роботи Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації;

– доктор педагогічних наук, професор Оршанський Леонід Володимирович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти;

– доктор педагогічних наук, професор Корець Микола Савич, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи.

Захист «03» липня 2018 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

СУХОВІЄНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Тема: «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Бойчук Юрій Дмитрович, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, завідувач кафедри спеціальної, інклюзивної і здоровʼязбережувальної освіти;

– кандидат педагогічних наук, доцент Калаур Світлана Миколаївна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
докторант кафедри педагогіки та менеджменту освіти.

Захист «03» липня 2018 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55