Захист дисертацій 02.07.2018 р.

ЯСТРЕМСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Тема: «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних начальних закладах засобами дистанційного навчання»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Мельничук Ірина Миколаївна, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України».

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Блощинський Ігор Григорович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, начальник кафедри перекладу;

– доктор педагогічних наук, професор Доброскок Ірина Іванівна, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, завідувач кафедри професійної освіти;

– доктор педагогічних наук, професор Кайдалова Лідія Григорівна, Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри педагогіки і психології.

Захист «02» липня 2018 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

ХАЙДАРІ НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Тема: «Організація виховання в елітних школах-пансіонах у Великій Британії на прикладі «паблік скулз» (кінець ХХ – початок ХХІ століття)»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Ящук Інна Петрівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, декан факультету початкової освіти та філології.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, доцент Ковальчук Олена Сергіївна, Луцький національний технічний університет, професор кафедри іноземних мов;

– кандидат педагогічних наук Коляда Тетяна Василівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Захист «02» липня 2018 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55