НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

Інститут проблем  виховання НАПН України  безоплатно передав до бібліотеки ХГПА

  • Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях [Текст] : метод посібник / Т.К.П.Ж.В.К.П.І.Окушко, Пащенко, В.С.О, М.Л. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 198 с.  2 примірники
  • Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника [Текст] : навч.-метод.посіб. / Васильєва, С, Н.Гавриш, В.Луценко ; за заг.ред. Н.Гавриша. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с. 5 пр.
  • Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позауросний час [Текст] : монографія / О.А.Комаровська, Миропольська, Є.Н, Ничкало. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 144 с. 2 пр.
© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55