До уваги викладачів та студентів про нові надходження до бібліотеки:

1. Баженова С.Е. Від романтизму до реалізму: «Українська школа» в польській літературі 20-90 років ХІХ ст.: етапи діяльності, історія України в творчості її представників :монографія Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. 400 с.

2.Богуш М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти : для всіх вікових груп. Харків: Ранок, 2013. 192 с. (Сучасна дошкільна освіта).

3.Болба М. Логопедична скринька [Текст]: матеріали для формування правильної вимови звуків [л]-[л'],[р]-[р'], [ш]. [ж]. [ч]. 2-ге вид., без змін. Тернопіль: Мандрівець, 2017. 144 с.

4. Волошина В.В, Долинська Л.В., Сатвицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія : практикум : навч. посіб. 7-ме вид., стер. К.: Каравела, 2017. 280 с.

5. Комплексне лікування та реабілітація дітей-інвалідів / Азарський І.М. та ін. Львів: Вид-во ЛНМУ ім. Д.Галицького, 2018. 266 с.: 

6. Мельничук Б. Психологічна діагностика : навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Каравела, 2017. 316 с.

7. Особистісно-професійне зростання : психологічні тренінги : навч.-метод. посіб. / за ред. Л.В. Волинської, О.В. Темрук. Київ: Каравела, 2018. 560 с

8. Поліщук А. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод. посіб. Суми: Університетська книга, 2018. 442 с.

9. Поліщук В.М. Соціальна психологія : навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2018. 217 с.

10. Поліщук М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. 4-те вид., стер. Суми: Університетська книга, 2018. 352 с.

11. Поліщук М. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси : монографія. Суми: Університетська книга, 2018. 478 с.

12. Рібцун Ю. Сходинками правильного мовлення : навч.-метод. посіб.: для використання в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Тернопіль: Мандрівець, 2018. 240 с.

13. Романовська Л.І. , Подкоритова Л.О. Диференційна психологія : навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 235 с.

14. Скібіцька Л.І. Конфліктологія : навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Кондор, 2018. 384 с.

15. Суховієнко Н.А. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. Хмельницький: Видав. від. ХГПА, 2018. 68 с.

16. Суховієнко Н.А. Підготовка майбутніх вихователів до практики в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти : навч.-метод. посіб. Хмельницький: Видав. від. ХГПА, 2018. 120 с.

17. Суховієнко Н.А. Тести та завдання з психолого-педагогічної діагностики дітей з особливими потребами : навч.-метод. посіб. Хмельницький: Видав. від. ХГПА, 2018. 44 с.

18. Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 250 с.

19. Флінт М. Пісні :захисникам Вітчизни та волонтерам присвячується [Електронний ресурс]. Хмельницький: [б.в]

20. Флінт М. Серце віддаю Україні : зб. віршів і пісень. Хмельницький: Український клуб, 2018. 72 с.

21. Легка Л.М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 372 с.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55