Захист дисертацій 14.06.2019 р.

ШКОЛЯР НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Тема: «Формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Романишина Оксана Ярославівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри інформатики та методики її навчання.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бутенко Володимир Григорович, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін;

– кандидат педагогічних наук, доцент Прусак Володимир Федорович, Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України», завідувач кафедри дизайну.

Захист «14» червня 2019 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

 

КОЗАК ХРИСТИНА ІГОРІВНА

Тема: «Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мельничук Ірина Миколаївна, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Біда Олена Анатоліївна, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, завідувач кафедри педагогіки і психології;

– кандидат педагогічних наук, доцент Гуменюк Ольга Михайлівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, доцент кафедри стоматології дитячого віку.

Захист «14» червня 2019 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55