Захист дисертацій 13.06.2019 р.

ШУКАТКА ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Тема: «Теорія і практика формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Мельничук Ірина Миколаївна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Конох Анатолій Петрович, Запорізький національний університет, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту;

– доктор педагогічних наук, доцент Павлюк Євген Олександрович, Хмельницький національний університет, професор кафедри здоров’я людини;

– доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Галина Сергіївна, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», професор кафедри екології, природничих та математичних наук.

Захист «13» червня 2019 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

ШАБАЛДАК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Тема: «Підготовка майбутніх офіцерів забезпечення військ до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Маслій Олег Миколайович, Військова академія (м. Одеса), заступник начальника академії з навчальної роботи – начальник навчального відділу.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Ягупов Василь Васильович, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, професор кафедри суспільних наук;

– кандидат педагогічних наук, доцент Пономаренко Олег Анатолійович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри логістики.

Захист «13» червня 2019 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55