Акредитаційна комісія

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №241-л  від 05.04 2.2019р. «Про проведення акредитаційної експертизи» на кафедрі психології факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії почала роботу експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти підготовки фахівців у галузі знань 0301 Соціально-політичні науки за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія».

У складі комісії:

ЧОРНОБРОВКІН Володимир Миколайович, завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор психологічних наук, професор (спеціальність 19.00.07 – педагогічна й вікова психологія);

Каневський Віктор Іонович,  завідувач кафедри психології Чорноморського національного Університету імені Петра Могили, кандидат психологічних наук, доцент (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55