Акредитаційна комісія

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №238-л від 05.04.2019 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» на кафедрі культурології та зарубіжної літератури факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії почала роботу експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти підготовки фахівців у галузі знань 0201 Культура за напрямом підготовки 6.020101 «Культурологія».

У складі комісії:

ЧІКАРЬОВА Марія Юріївна, професор кафедри культурології, релігієзнавства і теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор філософських наук, голова комісії.

ВИТКАЛОВ Володимир Григорович, завідувач кафедри культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, професор.

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55