Закінчення роботи акредитаційної комісії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 238-л від 05.04.2019 року «Про проведення акредитаційної експертизи» в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на кафедрі культурології і зарубіжної літератури факультету мистецтв 17 травня 2019 року закінчила роботу експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців у галузі 0201 Культура за напрямом підготовки 6.020101 «Культурологія».

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55