До уваги викладачів та студентів про нові надходження до бібліотеки:

1) Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1-2 класи+Закон України "про освіту"; Державний стандарт початкової освіти : Типова освітня програма, розроб. під керівн. О.Я. Савченко (1-4 кл.); типова освітня програма, розроб під керівн. Р.Б. Шияна (1-2 кл.). - Київ: Освіта -Центр+, 2018. - 240 с.

2) Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : монографія / Ляшенко, О.І., Лукіна, Т.О. - Київ: Конві Прінт, 2018. - 160 с.

3) Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи / В.Г.Редько, Т.К.Полонська, С.О.Пасічник, - Київ: Конві Прінт, 2018. - 36 с.

4) Звичайні форми роботи-новий підхід: розвиваємо ключові компетентності : метод.посіб. / К.А.Дмитренко, М.В.Коновалова, О.П.Семиволос, - Харків: Основа, 2018. - 119 с. - (Серія "Нові формати освіти").

5) Ільницька Г. Фізична культура. ІІ семестр. 1 клас : планування з фізичної культури для учнів 1-го кл.; плани-конспекти уроків фізичної культури для учнів 1-го класу / Г.С. Ільницька, - Харків: Основа, 2019. - 120 с. - (Серія "Мій конспект").

6) Національний освітньо-науковий глосарій / упоряд.: С.О. Сисоєва, С.Д. Максименко, О.І. Ляшенко. - Київ: Конві Прінт, 2018. - 272 с.

7) Якщо батьки - партнери : сучасні форми роботи з батьками першокласників: посібник для вчителя. - Харків: Основа, 2018. - 141 с. - (Серія "Нова українська школа").

8) Тематичні дні у 1 класі. ІІ семестр : навч.посібник / авт.-упоряд. Н.А. Жиганюк. О.В. Кирилова. І.В. Кодола. - Харків: Основа, 2018. - 143 с. - (Серія "Нова українська школа").

9) Хвилинки здоров'я - щодня. 1-2 класи: посібник / упоряд. В.П. Порощук. - Харків: Основа, 2018. - 222 с. - (Серія "Нова українська школа").

10) Сучасна культурологія : навч.посіб. / за заг.ред. К.В.Кислюка. - Київ: Кондор, 2018. - 342 с.

11) Основи культурології : навч.посіб. / за ред. Л.О.Сапндюк, Н.В.Щубелки. - Київ: Центр учбової літератури, 2017. - 400 с.

12) Культурологія: Могилянська школа : кол.монографія / за ред. М.А.Собуцького. - Київ: Видавець Олег Філюк, 2018. - 297 с.

13) Ніколова Н.І. Культурологія: культурогенез : навч.посіб. / Н.І.Ніколова, М.О.Чмихова. - Київ: Скіф, 2018. - 440 с.

14) Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : кол.монографія / за ред. В.Д. Солоха. - Київ: Ліра-К, 2017. - 328 с.

15) Юрій М.Ф. Анропологія : навч.посіб. / М.Ф.Юрій. - Київ: Дакор, 2017. - 424 с. 16) Хамітов Н. Філософська антропологія : актуальні проблеми : від теоретичного до практичного повороту: монографія / Н.В. Хамітов, - 2-ге вид.,випр. і допов. - Київ: КНТ, 2018. - 394 с.

17) Лисенко Н. Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : навч.-метод.посібн. для ВНЗ / Н.В. Лисенко, - Київ: Слово, 2009. - 400 с.: іл.

18) Миропольська Н. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня : теорія і практика / Н.Є. Миропольська, - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 204 с.

19) Калуська Л. Дивокрай : вибрані дидакт.-метод.матеріали для працівників дошк.закл.: у 2 кн. Кн.2 / Л.Калуська, - Тернопіль: Мандрівець, 2007. - 336 с.

20) Савчук Н. Соціологія культури : навч.-метод.посібник / Н.С. Савчук, - Хмельницький: Видавн. від. ХГПА, 2013. - 272 с.

21) Екологічна освіта в школі: нестандартні уроки,виховні заходи : досвід роботи / упоряд. Т.Ф. Рябчук. - Харків: Основа, 2008. - 192 с. - (Серія "Виховання в школі").

22) Мосейчук Ю. Теоретико-методологічні основи формування культури здоров'я у майбутніх учителів фізичної культури : монографія / Ю.Ю. Мосейчук, - Чернівці: Місто, 2018. - 436 с.

23) Безансон А. "Свята Русь" / Ален Безансон; Пер.Т.Марусик. - 2-ге вид., зі змін. - Київ: ТОВ"Вид-во Кліо", 2018. - 112 с.: іл.

24) Лазарович М. "Душу свою и тепло мы положим за нашу свободу" : Украина в борьбе против вооруженной агрессии Российской федерации (2014-2018 гг.) / М. Лазарович; Пер.Ю.А.Косенко. - Ичня: ЧП"Формат", 2018. - 342 с.: фот.

25) Григорчук Д. Міф та божевілля : роман / Д. Григорчук,; Пер.І.Пошивайло. - Київ: Вид-во "Кліо", 2018. - 352 с.

26) Курков А. Дневник майдана / А.Курков. - 2-ге вид., стер. - Харьков: Фолио, 2018. - 234 с.: ил.

27) У вогняному кільці : оборона Лугінського аеропорту :докум.хроніка. - Харків: Фоліо, 2018. - 540 с.: іл. - (Серія" Хроніка").

28) Никоноров О. Заручники долі : роман. оповідання / О.Никоноров. - Київ: вид-во Сергія Пантюка, 2017. - 412 с.

29) Курков А. Серые пчелы : роман / А.Курков. - Харьков: Фолио, 2018. - 299 с.

30) Кульчицький С.В. Кримський вузол / С.В.Кульчицький, Л.Д.Якубова. - Київ: ТОВ"Вид-во Кліо", 2018. - 496 с.: іл.

31) Духопельников В. Ярослав Мудрый / В.М. Духопельников, - Харьков: Фолио, 2018. - 122 с.: ил. - (Серия "Знаменитые украинцы").

32) Данило Галицький / М.П.Згурська, Ю.О. Бєлочкіна; Пер.Т.В.Рассадкіна. - Харків: Фоліо, 2018. - 121 с.: іл. - (Серія "Знамениті українці").

33) Таглина Ю.С. Михаил Грушевский / Ю.С.Таглина. - Харьков: Фолио, 2018. - 122 с.: іл. - (Серія "Знаменитые украинцы").

34) Тома Л. Вадимир Вернадский / Л.В. Тома; Пер.М.П.Згурська. - Харьков: Фолио, 2018. - 121 с.: ил. - (Серия "Знаменитые украинцы").

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55