Нові надходження до бібліотеки

1. Освіта, наука і культура на Поділлі : зб.наук. праць. Т.7. Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII-на початку ХХІ ст":матеріали третього круглого столу. - Кам'янець-Подільський: Кам.-Под.держ.ун-т, 2006. - 416 с.

2. АТО Байки. Кн.первая / Кашницкий, Н, Бульба, В. - Киев: Саммит-Книга, 2018. - 159 с.: ил.

3. Куннас Тармо. Зло: розкриття сутності зла у літературі та мистецтві / Т.Куннас; Пер.І.Малевич,Ю.Стояновська. - Львів: Вид-во Анетти Антоненко, 2015. - 288 с.

4. Великий замисел / Кокінг, С., Млодінов, Л.; Пер.М.Климчук. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 206 с.: іл.

5. Літопис українського Донбасу : Донбас в часи Визвольних Змагань 1917-1921 років / упоряд. Ю.Косенко. - Ічня: ПП "Формат", 2018. - 308 с.: фот.

6. Bulatova M. Your Olympic guidebook / M.Bulatova. - Kiev: National Olimpic Committees of Ukraine, 2017. - 136 p.

7. Булатова М. Твій олімпійський путівник : навч.посібник / Булатова, М.М. - 4-те вид., доповн. - Київ: Вид-во Нац.олімп.комітету, 2017. - 344 с.: іл.

8. Хмельниччина / упоряд. Т.С. Калісніченко. - 2-ге вид., випр. і допов. - Хмельницький: Поліграфіст, 2017. - : іл.

9. Коляда І.А. Казимир Малевич / І.А.Коляда. - Харків: Фоліо, 2018. - 121 с.: іл. - (Серія "Знамениті українці").

10. Bondarenko S. A nocturnal conversation with Europe = Нічна розмова з Європою: poem-clip / S.Bondarenko, - Kyiv: Український пріоритет, 2012. - 80 с.

11. Мосейчук Ю. Теоретико-методологічні основи формування культури здоров'я у майбутніх учителів фізичної культури : монографія / Ю.Ю.Мосейчук, - Чернівці: Місто, 2018. - 436 с.

12. Фромм Еріх. Мистецтво любові / Е.Фромм; Пер.В.Кучменко. - 2-ге вид. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 192 с. - (Серія "Світові перспективи").

13. Юнг К. Архетипи і колективне несвідоме / К.Г.Юнг,; наук.ред.укр.вид-ня О.Фешовець; Пер.К.Котюк. - 2-ге вид. - Львів: Астролябія, 2018. - 608 с.: іл.

14. Біблія для юних читачів / у перекл. М.К.Армора - Київ: ВБФ"Східноєвропейська гуманітарна місія", 2017. - 268 с.: іл.

15. Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Пер.І.Огієнко. - Київ: ВБФ"Східноєвропейська гуманітарна місія", 2017. - 1360 с.

16. Психологія : підручник для пед.училищ / за ред. П.Р. Чамати. - 3-тє вид.,доп. - Київ: Рад.школа, 1964. - 292 с.

17. Армор К. Провідник до Біблії: часи, сюжети : особистий робочий зошит / К.Майкл Армор. - 2-ге вид. - Київ: ВБФ"Східноєвропейська гуманітарна місія", 2017. - 128 с.

18. Армор К. Провідник до Біблії: часи, сюжети / К.Майкл Армор; Пер.Л.Петрова. - 2-ге вид. - Київ: ВБФ"Східноєвропейська гуманітарна місія", 2017. - 336 с.

19. Бацевич Ф. Лінгвокомунікативні та риторико-фрагматичні виміри художнього тексту : на матеріалі роману Івана Франка "Перекресні стежки" / Ф.Бацевич, - Львів: ЛНУ, 2016. - 204 с.

20. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки ( ХІХ-ХХІ ст.) : зб.наук.праць. Т.6. Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення. сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Д.Герцюка, І.Мищишин. - Львів: Львів. нац.ун-т ім. Івана Франка, 2016. - 420 с.

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55