Вітаємо!

Ректорат, професорсько-викладацький склад, студенти академії щиро вітають

доцента  кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, кандидата педагогічних наук, доцента

Дарманську Ірину Миколаївну

з успішним захистом дисертації:

«Теоретико-технологічні основи формування управлінської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

(спецрада у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії).

Бажаємо подальших творчих успіхів та наукових здобутків!

 

 

 

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55