В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ РОЗПОЧАЛА СВОЮ РОБОТУ АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ МОНУ

08 січня 2020 р. на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 2-Л від 03.01.2020 р. «Про проведення первинної акредитаційної експертизи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії» в закладі розпочала свою роботу експертна комісія по проведенню акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (ОКР «молодший спеціаліст») у складі:

Писарчук Оксани Тарасівни – доцента кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидата педагогічних  наук, доцента, голови комісії;

Рудої Тетяни Вікторівни – старшого викладача кафедри теорії фахових методик та технологій дошкільної освіти, методиста КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», члена комісії.

Комісія проводить експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності закладу освіти щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (ОКР «молодший спеціаліст»).

За програмою роботи комісії, крім роботи з документами, написання контрольних робіт, проходять численні зустрічі з викладачами випускової кафедри, студентами денної (стаціонарної) та заочної форм навчання, а також з керівництвом факультету та академії.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55