Захист дисертацій 27.02.2020 р.

ХВАЛИБОГА ТЕТЯНА ІГОРІВНА

Тема: «Теоретико-організаційні засади професійної підготовки майбутніх лікарів в університетах США»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри української мови.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, доцент Дудікова Лариса Володимирівна, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології;

– доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Зварич Ірина Миколаївна, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри іноземної філології та перекладу;

– доктор педагогічних наук, професор Мукан Наталія Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти.

Захист «27» лютого 2020 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

ЖУЛКОВСЬКИЙ ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ

Тема: «Тенденції національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Руснак Іван Степанович, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри іноземних мов.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Романюк Світлана Захарівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти;

– кандидат педагогічних наук, доцент Герцюк Дмитро Дмитрович, Львівський національний університет імені Івана Франка, декан факультету педагогічної освіти.

Захист «27» лютого 2020 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55