Нові надходження до бібліотеки

1) Вашуленко М.С. Буквар: українська мова: підручник для 1 кл. закл. заг. серед. освіти: у 2 ч. Ч.1 / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. Київ: Освіта, 2018. 112 с.: іл.

2) Вашуленко М.С. Буквар: українська мова: підручник для 1 кл. закл. заг. серед. освіти: у 2 ч. Ч.2 / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. Київ: Освіта, 2018. 112 с.: іл.

3) Козак Н.Л. Університетська освіта: навч. посібник / Н.Л.Козак, І.М.Шоробура. Львів: Новий Світ-2000, 2010. 180 с.

4) Савченко О. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів / О.Я. Савченко; ред. Н.Ф. Сідаш. К.: Абрис, 1997. 416 с.

5) Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923-1939. Випробування ідеалів / Гентош, Л. Львів: ВНТЛ-Класика, 2019. 586 с.: іл.; фот.

6) Гентош Л. Ватикан і виклики модерності: монографія / Л. Гентош. Львів: ВНТЛ-класика, 2006. 456 с.

7) Юхниця Є. Мозаїка метафор-сюжети і характери: Вибране / Є.Юхниця. Київ: ТОВ"Редакція ж-лу "Дніпро", 2012. 864 с. - на укр. та рос. мові.

8) Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства: роман-есе / Ю.М.Канигін. 5-те вид., допов. Київ: А.С.К., 2004. 528 с.

9) Дочинець М. Вічник: сповідь на перевалі духу / М.І. Дочинець. Мукачево: Карпатська вежа, 2019. 280 с.

10) Дочинець М. Горянин: Води Господніх русел: роман / М.І. Дочинець. Мукачево: Карпатська вежа, 2019. 312 с.

11) Сичивица О.М. Либерал-рестрикционизм и архитектоника гармонического мира: монографія / О.М.Сичивица. Львів: Каменяр, 2013. 1220 с.

12) Подорож із "Українсько-єврейською зустріччю" від давнини до 1914 року / авт.-упоряд.А.Родал; Пер.В.Старко. Торонто: [б.в], 2019. 168 с.: іл.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55