Захист дисертацій 24.04.2020 р.

ПАПУШИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНІВНА

Тема: «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури у процесі професійної підготовки»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, доцент Красильникова Ганна Володимирівна, Хмельницький національний університет, професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бутенко Володимир Григорович, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін;

– доктор педагогічних наук, професор Отич Олена Миколаївна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», проректор з інноваційного та технологічного розвитку;

– доктор педагогічних наук, професор Палихата Елеонора Ярославівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри української мови та методики її навчання.

Захист «24» квітня 2020 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

КОЗАК ЮЛІЯ ЮРІЇВНА

Тема: «Формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у закладах вищої освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри машинознавства і транспорту.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Войтович Ігор Станіславович, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики;

– кандидат педагогічних наук, доцент Осадча Катерина Петрівна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри інформатики і кібернетики.

Захист «23» квітня 2020 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55