Тиждень науки – 2020 на факультеті дошкільної освіти та психології

На факультеті дошкільної освіти та психології з 12.05.2020 р. стартував Тиждень науки. Професорсько-викладацький склад кафедр факультету активно включився у проведення та аналіз заходів в онлайн-режимі.

Кафедрою дошкільної педагогіки, психології та фахових методик (зав. кафедрою – професор Зданевич Л.В.) 12.05.2020 р. проведено Online Zoom засідання наукового гуртка «Обговорюємо проблему».

Основні питання, які обговорювалися:  1. Стейкхолдерський підхід у забезпеченні якості вищої освіти. 2. Щодо обговорення проекту Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку.

Присутніми на засіданні були: декан факультету дошкільної освіти та психології Пісоцька Л.С., завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Зданевич Л.В., помічник ректора Машкіна Л.А., головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Гаркавенко Т.В., директори ЗДО № 1 Барчук Н.В., № 30 Собко В.М., методист ЗДО №29 Бурбела Л.Б., здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти зі  спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик традиційно, системно і виважено займається вивченням, активізацією, а, головне, впровадженням в освітній процес розширеної участі стейкхолдерів (роботодавців) у підготовку затребуваних на ринку праці фахівців зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. Ефективність взаємодії кафедри і стейкхолдерів значно зросла, коли партнери-роботодавці перейшли на позицію зацікавлених учасників освітніх, інноваційних процесів, що всіляко сприяє оволодінню студентами комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці  

По другому питанню доцент Машкіна Л.А. анонсувала зміст проекту Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку з подальшим обговоренням всіма присутніми на платформі.

13.05.2020 р. відбувся вебінар «Особливості використання ПМК«Впевнений старт» у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти».Учасниками заходу були науково-педагогічні працівники кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, завідуючі, вихователі-методисти та педагоги ЗДО №1 і №36 м. Хмельницького, представники Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Марчук Т. М. та Барабаш-Тимофієва О. П.  У вебінарі взяла участь співавтор освітньої системи «Впевнений старт», провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН, доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В., котра   проінформувала присутніх про особливості освітньої системи «Впевнений старт».     

Завідувачем кафедри доктором педагогічних наук, професором Зданевич Л. В. подано інформацію щодо можливості перегляду матеріалів та відео пояснень від співавторів ПМК на сайті МОН України.

Викладачем кафедри Миськовою Н. М. представлено та коротко охарактеризовано матеріали, що складають програмно-методичний комплект «Впевнений старт».  Присутні педагоги ЗДО (Барчук Н. В., Єремчук Н. В., Мельничук Н. В., Навроцька Р. Я.) поділилися враженнями від власної професійної діяльності в освітній системі «Впевнений старт».

Після запропонованої руханки модератори відео - зустрічі Гончар Н. П. та Миськова Н. М. висвітлили варіанти використання програмно-методичного комплекту у взаємодії з студентами в межах вивчення дисциплін «Дошкільна лінгводидактика», «Дошкільна педагогіка», «Дошкільна педагогіка з практикумом», «Психотренінг комунікативності» з представленням фото із Google Classroom.

У трьох сесійних залах було продовжено обговорення наступних питань: Робочі програми яких дисциплін потребують внесення змін?

Які зміни доречно внести у робочі програми дисциплін Дошкільна лінгводидактика та ТМРРМ?

Що має вміти випускник спеціальності 012 Дошкільна освіта, щоб успішно працювати за ПМК «Впевнений старт»?  

Випусковою кафедрою спеціальності 012 Дошкільна освіта 14.05 проведено методичний семінар «Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах ХГПА», де обговорено особливості підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах освітнього процесу та дистанційного навчання  на факультеті дошкільної освіти та психології. З інформацією по основних питаннях  в онлайн – режимі на платформі Zoom виступили Мисик О.С., Пісоцька Л.С.,Зданевич Л.В. Кожен викладач кафедри поділився досвідом використання різних форм дистанційного навчання на сучасному етапі. 

15.05 проведено дайджест дипломних проектів студентів групи ДО-41б «Пріоритети наукових досліджень в галузі дошкільної освіти: теоретична та практична цінність». Всі дослідження оформлено, готується електронний варіант кожного для здачі керівнику роботи та у науковий відділ академії. Паперовий варіант буде оформлено після виходу з карантину, як це рекомендує робити МОН України.

На завершення тижня науки 16.05 проведена Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція  «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку» на платформі Zoom. Обговорено питання модернізації змісту дошкільної освіти у контексті освіти для сталого розвитку. Активно включилися в обговорення науковці з різних закладів вищої освіти і практичні працівники: Атрощенко Т.О. (Мукачево), Гавриш Н.В.(Київ), Гаркавенко Т.В. (Хмельницький), Гнізділова О.А. (Полтава), Зданевич Л.В. (Хмельницький), Крутій К.Л. (Вінниця), Писарчук О.Т. (Тернопіль), Рейпольська О.Д. (Київ), Руда Т.В. (Вінниця), Рего Г.І.(Ужгород), Шоробура І.М. (Хмельницький)  та інші. За попередньо представленими матеріалами конференції випущено збірник наукових праць.

Викладачі кафедри психології (в.о.завкафедрою доцент Мотозюк Л.М.) підготували  до участі у онлайн конференції (12.05.2020) «Студентська молодь у педагогічній науці» студентів: Рижко А.Ю ПП-41б, тема: «Вплив волонтерської діяльності на формування особистісних якостей студента»; Фриз Т.А. ПП-21б, тема: «Корекція самооцінки у дівчат із вадами зовнішності засобами арт-терапії»; Румак Т.П. Пп-31б, тема: «Реалізація творчого потенціалу студентської молоді під час навчання у ЗВО».

14 травня 2020року о 12.00  проведено попередній захист (онлайн, через ZOOMmeeting) дипломних робіт студентів випускного курсу спеціальності 053 «Психологія».

Проблему академічного електронного навчання практичних психологів та особливості онлайн взаємодії між викладачем та студентами у період соціального дистанціювання розкрила Мотозюк Л.М. на засіданні кафедри психології 14.05.2020 р. крізь призму наукового підходу до проблеми.

15травня 2020 року проведено на платформі Zoom IVМіжвузівськe науково-практичнe онлайн-конференцію «Практична психологія ХХІ століття: проблеми та перспективи(з нагоди 145-ї річниці від дня народження зачинателя аналітичноїпсихології – Карла Гюстава Юнга). У конференції взяли участь викладачі та студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом та практичні психологи м. Хмельницького. З вітальним словом до учасників конференції звернулася Пісоцька Л.С.декан факультету дошкільної освіти та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Вовк В. П. ,кандидат психологічних наук, доцент висвітлив основні досягнення та вклад у розвиток аналітичної психології Карла Густава Юнга.

Студенти спеціальності 053 «Психологія»Фриз Тетяна, Колісник Анастасія, Школьник Олена висвітлили у своїх презентаціях  актуальні теми сьогодення:  інформаційне онлайн-середовище як інструмент у роботі психолога з профілактики булінгу у освітньому середовищі, корекція самооцінки у дівчат-підлітків із вадами зовнішності засобами арт-терапії, робота практичного психолога з жертвами насилля в реабілітаційних центрах.

Тафінцева С. І.,кандидат педагогічних наук, доцент акцентувала увагу учасників конференції на  психологічних особливостей сучасних дітей та основних помилках, яких допускаються батьки при їхньому вихованні. Бачинська С. В. практикуючий психолог за методом символдрами та  піскової психотерапії, дійсний член ІРСГП, УСП запропонувала учасникам символічне звернення до внутрішніх ресурсів, що є досить актуальним в умовах пандемії.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55