ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ДІЇ

На факультеті дошкільної освіти та психології 29 травня 2020 року на платформі ZOOM з використанням мультимедійної презентації було організовано й проведено настановчу конференцію та консультацію щодо проходження літньої педагогічної практики студентами групи ДО-31б.

Майбутніх студентів-практикантів було детально ознайомлено з програмою практики. Так, керівники практики – доктор педагогічних наук, професор Л.В. Зданевич та старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук Н.П. Гончар ознайомили студентів із особливостями проходження літньої педагогічної практики саме в дистанційному режимі та представили зміст педагогічної практики, метою якої є формування умінь застосовувати знання студентів з психології, педагогіки та фахових методик в процесі планування діяльності вихователя в літній оздоровчий період, вирішення педагогічних завдань в умовах дистанційного навчання, створення мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої педагогічної діяльності тощо.

Також студенти були ознайомлені з календарним графіком, правами і обов’язками студентів-практикантів, з процедурою підведення підсумків практики, з критеріями оцінки знань і компетенцій студентів за результатами літньої педагогічної практики.

Завідувач виробничої практики, кандидат педагогічних наук, доцент Н.В. Казакова та методист відділу практики Т.М. Цегельник окреслили масштаб та особливості дистанційної роботи студента-практиканта, попередили про можливі труднощі та зазначили очікувані результати практики. Окрема увага була звернена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів практики.

Студенти отримали цікаві, індивідуальні завдання, під час виконання яких вони зможуть проявити не тільки теоретичні знання з професійно-орієнтованих дисциплін, а й креативність у використанні практичних умінь та навичок планування роботи.

Бажаємо студентам цікавої та плідної роботи в процесі дистанційного проходження літньої педагогічної практики!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55