Обговорення ОПП зі спеціальностей «Соціальна робота», «Початкова освіта» на розширеному засіданні кафедри педагогіки

22 червня 2020 року проведено розширене засідання кафедри педагогіки у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії в онлайн-режимі. У ході засідання відбулося публічне обговорення змісту освітньо-професійних програм з підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта) та освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 013 Початкова освіта.

У розширеному засіданні кафедри педагогіки брали участь проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Галус О.М.; проректор з виховної роботи та міжнародних відносин, кандидат педагогічних наук, доцент Слюзко В.І.; декан факультету початкової освіти та філології; доктор педагогічних наук, професор Ящук І.П.; декан гуманітарного факультету доктор філософських наук, професор Поліщук О.С., усі викладачі кафедри педагогіки, а також науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти з різних регіонів України, рецензенти ОПП, стейкхолдери, здобувачі вищої освіти.

Мали місце виступи гарантів освітньо-професійних програм – кандидата педагогічних наук, доцента Сівак Н.А.; доктора педагогічних наук, професора Ящук І.П.; доктора педагогічних наук, доцента Шквир О.Л., які ознайомили зі змістом та структурою ОПП.

В обговоренні ОПП брали участь такі науково-педагогічні працівники: Мачинська Наталія Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського університету імені Івана Франка; Корнят Віра Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка; Тимчук Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Кіт Галина Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, завідувач кафедри соціальної роботи Харківської гуманітарно-педагогічної академії; Пилипенко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Харківської гуманітарно-педагогічної академії; Зозуляк-Случик Роксолана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника»; Рідкодубська Анна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету

На засіданні були присутні стейкхолдери, роботодавці, керівники баз практики: Любинецька Мар’яна Миколаївна, директор  Хмельницького міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді м. Хмельницького; Кривошей Ніна Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи в початкових класах Хмельницького ліцею № 15 імені Олександра Співачука; Крентовська Анна Петрівна, вчитель-дефектолог Хмельницької спеціалізованої ЗОШ № 32; Пастух Лариса Іванівна, директорка Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 22 імені О.Ольжича; Мудра Інна Іванівна, директорка Хмельницької спеціалізованої школи І ст. № 30; Вендера Аліна, соціальний педагог Хмельницького ліцею № 15 імені Олександра Співачука; Барчук Наталія Володимирівна, завідувач Хмельницького ДНЗ №1 «Капітошка»

У ході голосування було схвалено зміст освітньо-професійних програм з підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 Соціальна робота; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта) та освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта у запропонованій редакції.

Кафедра педагогіки висловила слова подяки усім, хто залучився до публічного обговорення освітньо-професійних програм.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55