Державна атестація випускників-філологів

Студенти групи Філ 41а факультету початкової освіти та філології успішно склали  Державні кваліфікаційні екзамени та захистили бакалаврські роботи зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (англійська)).

Під час комплексного кваліфікаційного екзамену студенти продемонстрували вільне володіння першою іноземною мовою на базі лексичного запасу в обсязі програмових вимог рівня C1. Також випускники виявили глибокі знання літератури зарубіжних країн та вміння організувати навчальний процес на заняттях із зарубіжної літератури та іноземної мови.

Відповіді випускників під час захисту дипломних робіт, що відображають актуальні лінгвістичні проблеми мовного та літературознавчого спрямування, засвідчили достатній рівень володіння методами наукового дослідження, загальну ерудицію студентів та теоретичні знання галузі, уміння організувати викладення результатів дослідження.

Колектив кафедри іноземних мов вітає випускників-філологів з цим важливим етапом їхнього життя. Успіхів, удачі, досягнень, реалізації і процвітання! Сміливо досягайте поставлених цілей, не зупиняйтесь перед перешкодами і завжди будьте впевненими у своїх силах!

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55