ВИБІР ВЛАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ

15 липня 2020 року відбулась Zoom-конференція за участі ректора академії Шоробури І.М., декана факультету початкової освіти та філології Ящук І.П., викладачів кафедри іноземних мов і студентів груп Філ-41а та Філ-43н. Під час відео-зустрічі студенти були проінформовані про вибіркову частину освітньої програми для спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та література (англійська/німецька)). Викладачі презентували навчальні дисципліни, які студенти матимуть змогу обрати для вивчення у 7 та 8 семестрах. Запропоновані вибіркові дисципліни орієнтовані на розвиток загальних компетентностей та сприятимуть розвитку у студентів особистісних якостей і міждисциплінарної взаємодії.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55