Захист дисертацій 26.08.2020 р.

АТРОЩЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Тема: «Система формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Козубовська Ірина Василівна, Ужгородський національний університет, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, доцент Дичківська Ілона Миколаївна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т. І. Поніманської;

– доктор педагогічних наук, доцент Калаур Світлана Миколаївна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи;

– доктор педагогічних наук, доцент Шквир Оксана Леонідівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, професор кафедри педагогіки.

Захист «26» серпня 2020 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

АДОБОВСЬКА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Шоробура Інна Михайлівна, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Гевко Ігор Васильович, проректор з навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

– кандидат педагогічних наук, доцент Миргородська Олена Леонідівна, доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету.

Захист «26» серпня 2020 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55