Захист дисертацій 27.08.2020 р.

ПРУСАК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Тема: «Теоретичні та методичні основи системи неперервної екологічної підготовки фахівців з дизайну»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Завгородня Тетяна Костянтинівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Оршанський Леонід Володимирович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти;

– доктор педагогічних наук, професор Романишина Оксана Ярославівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри інформатики та методики її навчання;

– доктор педагогічних наук, професор Тарасенко Галина Сергіївна, Вінницький КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», професор кафедри екології, природничих та математичних наук.

Захист «27» серпня 2020 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

КЕЛЕМЕН РОМАН ЮРІЙОВИЧ

Тема: «Підготовка майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Бриндіков Юрій Леонідович, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Мірошніченко Валентина Іванівна, начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

– кандидат педагогічних наук Шліхта Анна Вікторівна, викладач фінансово-правової циклової комісії ПВНЗ «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж».

Захист «27» серпня 2020 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

 

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55