Студенти обирають навчальні дисципліни

На кафедрі іноземних мов ХГПА розпочалась підготовка до нового 2020-2021 навчального року.

21 липня було організовано Zoom відеоконференцію за участі декана факультету початкової освіти та філології Ящук І.П., викладачів академії та студентів груп Філ 31а, Філ 33н. Метою зустрічі було ознайомлення майбутніх фахівців із переліком та сутністю навчальних дисциплін вибіркового блоку у межах освітньої програми для спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька).  

Викладачі презентували навчальні дисципліни, що пропонуються для вивчення у 5-6 семестрах, аби студенти мали змогу зробити усвідомлений та відповідальний вибір та мали можливість більш повного задоволення своїх освітніх інтересів.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55