Захист дисертацій 09.10.2020 р.

МАРЧУК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Тема: «Теорія і практика навчання й виховання дітей та молоді в освітньо-культурних установах Волині ХІХ – першої половини ХХ століття»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Анатолій Степанович, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», ректор.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Віра Олександрівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти;

– доктор педагогічних наук, доцент Єршова Людмила Михайлівна, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи;

– доктор педагогічних наук, доцент Карпенко Ореста Євгенівна, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти.

Захист «09» жовтня 2020 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

РОГАНОВ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ

Тема: «Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пономарьова Галина Федорівна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, ректор.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри машинознавства і транспорту;

– кандидат педагогічних наук, доцент Суховірський Олег Васильович, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін.

Захист «09» жовтня 2020 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55