Захист дисертацій 27.11.2020 р.

МИХАСЬКОВА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА

Тема: «Система формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Шоробура Інна Михайлівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ректор.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Чайка Володимир Мирославович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, декан факультету педагогіки і психології;

– доктор педагогічних наук, професор Черкасов Володимир Федорович, Центральноукраїнський державний педагогічний  університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії;

– доктор педагогічних наук, професор Щолокова Ольга Пилипівна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства.

Захист «27» листопада 2020 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

ШАГОВА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА

Тема: «Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Іванченко Євгенія Анатоліївна, Військова академія (м. Одеса), професор кафедри фундаментальних наук.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Мірошніченко Валентина Іванівна, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін;

– кандидат педагогічних наук, доцент Коломієць Дмитро Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, заступник декана факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій.

Захист «27» листопада 2020 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55