Захист дисертацій 23.12.2020 р.

ВОЛОШИНОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Тема: «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх морських фахівців засобами інформаційно-технологічного освітнього середовища»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Осадчий Вячеслав Володимирович, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри інформатики і кібернетики.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Блощинський Ігор Григорович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, начальник кафедри перекладу;

– доктор педагогічних наук, доцент Герганов Леонід Дмитрович, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», професор кафедри інженерних дисциплін;

– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Спірін Олег Михайлович, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, проректор з наукової роботи та цифровізації.

Захист «23» грудня 2020 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

 

КУРИШ НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Тема: «Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у системі післядипломної педагогічної освіти до розвитку підприємницької компетентності старшокласників»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Шоробура Інна Михайлівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ректор.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Завгородня Тетяна Костянтинівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика;

– кандидат педагогічних наук Ткачук Надія Михайлівна, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, заступник директора з наукової та міжнародної діяльності.

Захист «23» грудня 2020 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55