Вітаємо!

Ректорат, професорсько-викладацький склад, студенти академії щиро вітають

завідуючу кафедри теорії та методики музичного мистецтва

Михаськову Марину Анатоліївну

з успішним захистом дисертації:

 «Система формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва»

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

(спецрада у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії).

Науковий консультант Шоробура І.М., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

 

Бажаємо подальших творчих успіхів та наукових здобутків!

 

 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55