Нові надходження до бібліотеки від викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

 1. Островий В.М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В.О. Гериновича (1900-ті-1940-і рр.) : монографія / В.М.Островий. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2021. 255 с.
 2. Рибак І.В. Сільськогосподарське виробництво на Поділлі та Південно-Східної Волині у добу непівського агропереходу: стан. труднощі та проблеми розвитку (1921-1929 рр.). Історико-економічне дослідження : монографія / І.В.Рибак, О.М.Свідерська. Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. 216 с.
 3. Мозолев М. Організація молодіжного спортивно-оздоровчого туризму : навч. посіб. / Мозолев, М.О. Хмельницький: Видав. від. ХГПА, 2020. 156 с.
 4. Спеціальні історичні дисципліни : метод. рекомендації для студ. першого курсу рівня вищої освіти "Бакалавр" за спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія). Хмельницький: Видавн. від. ХГПА, 2021. 82 с.
 5. Новітня історія України : метод. рекомендації для студ. рівня вищої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) / упоряд. В.М.Островий. Хмельницький: Видав. від. ХГПА, 2021. 78 с.
 6. Нова історія України : метод. рекомендації для студ. третього курсу рівня вищої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) / упоряд. В.М.Островий. Хмельницький: Видавн. від. ХГПА, 2021. 96 с.
 7. Історія середніх віків України : метод. рекомендації для студ. другого курсу рівня вищої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 014.03 Середня освіта(Історія) / упоряд. В.М.Островий. Хмельницький: Видав. від. ХГПА, 2021. 152 с.
 8. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії середніх віків України : для студ. спец. 014"Середня освіта(Історія)" / уклад. В.М.Островий. Хмельницький: Видавн. від. ХГПА, 2020. 22 с.
 9. Історія стародавнього світу : навч.-метод. посіб. / упоряд. С.О.Семенчук. Хмельницький: Видавн. від. ХГПА, 2021. 34 с.
 10. Нова та Новітня історія країн Центральної та Південно-Східної Європи : навч.-метод. посіб. щодо проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студ. / упоряд. С.О.Семенчук. Хмельницький: Видавн. від. ХГПА, 2021. 34 с.
 11. Археологічна практика : метод. посіб. для організації та проведення археологічної практики / упоряд. С.О. Семенчук. Хмельницький: Видавн. від. ХГПА, 2021.  22с.
© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55