ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ

2 березня 2021 року було організовано та проведено настановчу консультацію щодо проходження пробної практики в групах раннього віку зі студентами групи ДО-21б факультету дошкільної освіти та психології.

Керівники практики: доктор педагогічних наук, професор Л.В. Зданевич, кандидат педагогічних наук, доцент Л.А. Машкіна та кандидат педагогічних наук, доцент Н.П. Гончар ознайомили студентів-практикантів із метою, завданнями та програмою практики. Метою практики є: сприяти закріпленню у студентів знань, здобутих у процесі вивчення теоретичних курсів дитячої психології, дошкільної педагогіки, дошкільної лінгводидактики, а також формуванню вмінь і навичок організації та проведення режимних процесів, різних видів діяльності дітей, занять з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей третього року життя з дотриманням особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів.

Завідувач виробничої практики, кандидат педагогічних наук, доцент Н.В. Казакова ознайомила студентів із календарним графіком, правами і обов’язками студентів-практикантів, з процедурою підведення підсумків практики та з критеріями оцінки знань і компетенцій студентів за результатами педагогічної практики. Окрема увага була звернена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів практики.

Бажаємо студентам цікавої та плідної роботи в процесі проходження педагогічної практики!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55