СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ФАХОВИХ МЕТОДИК З ДЕРЖАВНИМ МУЗЕЄМ ІГРАШКИ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик за сприяння Н.В. Гавриш, доктора пед. наук, професора, провідного наукового співробітника лабораторії дошкільної освіти ІПВ НАПН України розпочала активну співпрацю з Державним музеєм іграшки.

Методисти вищої категорії Державного музею іграшки: Ю.С. Віговська, Л.В. Мартинюк, Л.В. Гладун провели гостьову лекцію в межах змістового модуля «Гра дитини дошкільного віку» навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка» (викладач – Н.М. Миськова). Присутні на лекції Л.В. Зданевич, доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри та Л.С. Пісоцька, кандидат пед. наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти і психології висловили сподівання на майбутню активну взаємодію та партнерство з Державним музеєм іграшки.

Віртуальна екскурсія, інформація щодо класифікації іграшок та різноманітності настільних дидактичних ігор, окремі аспекти їх організації, а також акцентування лекторами уваги на різниці між дидактичними вправами та іграми сприяли активізації та уточненню раніше набутих знань у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Участь у гостьовій лекції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма навчання) сприятиме успішній розробці майбутніми магістрами індивідуальних міні-проєктів щодо планування системи методичної роботи у межах підготовки до засідання педагогічної ради ЗДО за темою: «Про варіативність використання дидактичних ігор з метою активізації пізнавальних активностей дошкільників».

Присутні на лекції стейкхолдери Т.О. Слівінська, І.В. Юркова, члени проєктної групи ОП «Дошкільна освіта» (магістр) Л.В. Зданевич, Л.Б. Бурбела, Н.П. Гончар та декан факультету Л.С. Пісоцька візьмуть активну участь в аналізі міні-проєктів, які будуть представлені здобувачами освіти на підсумковому практичному занятті ОК «Методична робота в системі дошкільної освіти» (викладач – Н.М. Миськова).

Щиро дякуємо Державному музею іграшки за взаємодію та професійну підтримку, а також професору Н.В. Гавриш за сприяння у підписанні угоди про співпрацю!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55