У СПІВПРАЦІ З СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Вже стало гарною традицією постійно залучати стейкхолдерів до проведення навчальних занять та різних форм підсумкового контролю. Так, для проведення заліку з соціальної психології група ЗДО-61 (викладач к.п.д, доцент Онофрійчук Л. О.) зі здобувачами (першого) бакалаврського рівня освіти  на факультеті дошкільної освіти та психології була запрошена зовнішній стейкхолдер – методист ЗДО№ 9 «Кобзарик» м. Хмельницького Настасовська Наталя Іванівна.

Заздалегідь відповідно до побажань стейкхолдера були скореговані окремі питання диференційованого заліку, зроблено акцент на практичне застосування засвоєних знань.

У ході заліку всі здобувачі показали достатній рівень засвоєних теоретичних знань щодо основних проблем освітнього компоненту, грамотно та логічно формулювали свою думку, робили висновки, репрезентували їх у ході вирішення практичних ситуації.

Щиро дякуємо Н. І. Настасовській за активність та взаємодію!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55