Година спілкування «Академічна доброчесність – це запорука якісної освіти»

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти група ДО-51 (куратор Онофрійчук Л.О.) обговорили вимоги законодавчої бази до здобувача освіти, зокрема ст. 42 ЗУ «Про освіту» Академічна доброчесність, якими мають керуватися студенти та викладачі під час  навчання, викладання та провадження наукової діяльності з  метою забезпечення довіри до результатів  навчання та наукових творчих досягнень.

Шевчук Катерина розкрила поняття, вимоги та правила академічної доброчесності здобувача освіти.

Литвиненко Олеся проаналізувала різновиди плагіату, найпоширеніші форми академічного шахрайства та покарання за порушення академічної доброчесності.

Під час обговорення увага акцентувалася на Положенні ХГПА щодо академічної доброчесності. Зобов’язалися етично поводитися у всіх ситуаціях, чесно докладати власних зусиль для виконання творчих, інтелектуальних, наукових завдань, визнавати і поважати роботу та права інших. 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55