Аспіранти 4 рік

Бабак Василь Іванович

011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник -  доктор педагогічних наук, професор

Романишина Л.М.

ORCID

Автор  4 тез міжнародних науково-практичних конференцій; 

Участь у науково-практичних конференціях.

Стажування та сертифікати:

Всеукраїнська науково-практична конференція ²Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи² 13-14 жовтня 2017 р.;

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція ²Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи² 26-27 жовтня 2017 р.;

XVII Міжнародна  науково-практична конференція ²Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти² 13-14 березня 2018 р.;

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників у Військовій академії (м. Одеса) 09 жовтня – 09 листопада 2019 р.;

Міжнародна  науково-практична конференція ²Актуальні питання підготовки фахівців логістики Збройних Сил України: зміст, технологія, якість² 19 квітня 2019 р.;

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ²Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації² 31 травня 2019 р.;

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників у Військовій академії (м. Одеса) 01 лютого – 03 березня 2021 р.

Сфера наукових інтересів: педагогіка, особистісний розвиток, лідерство.


Зайцев Ігор Петрович

011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник -  кандидат педагогічних наук, доцент

Крищук Б.С.

ORCID 0000-0002-0619-8148

Автор 3 публікацій:

3 тез науково-практичних конференцій;

Участь у науково-практичних конференціях.

Стажування та сертифікати:

Тренінг «Освітній десант. Перформенс освітніх майстер класів.»  (Львів, 5 жовтня 2019р.)

Відповідальний виконавець у Науково – дослідній роботі “СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ У ВВНЗ, ВНП ЗВО МО УКРАЇНИ, ГАРМОНІЗОВАНА ІЗ СУЧАСНИМИ ПІДХОДАМИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ НАТО”

Голова підкомісії 253 Військове управління(за видами збройних сил)

Науково-методичної комісії 9 з воєнних наук та цивільної безпеки

сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради

Міністерства освіти і науки України

4 сертифіката учасника конференцій та семінарів.

Сфера наукових інтересів: психологія, особистий розвиток, лідерство.


Нанівська Лідія Леонідівна

011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник -  доктор педагогічних наук, професор

Романишина Л.М.

ORCID

Scopus ID

Автор  13 публікації.

Стажування та сертифікати: «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (Тернопіль, 2018), «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (Тернопіль, 2019), «Topical issues of the development of modern science» (Sofia. Bulgaria, 2019), «The world of science and innovation» (London, United Kingdom, 2021), «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 2021).

Сфера наукових інтересів: Комунікативна лінгвістика.


Павлишинець Ктерина Юріївна

011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник -  кандидат педагогічних наук

Маріонда І.І.

ORCID

Автор  7 публікацій.

Участь у 9 науково-практичних конференціях.

Стажування та сертифікати: 2 сертифікати про участь у конференціях.

Сфера наукових інтересів: фізична культура.


Ткачук Ольга Миронівна

011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник -  доктор педагогічних наук, професор

Романишина Л.М.

ORCID

Автор  19 публікації.

Участь у 9 науково-практичних конференціях.

Стажування та сертифікати:  9 сертифікати про участь у конференціях: -«Сучасна педагогіка та психологія :методологія, теорія і практика» (Київ, 4-5. 12.2020)

«Психологія» і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття» (Харків, 11-12.12.2020)

«Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» (Львів, 25-26.12.2020)

«Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості» (Харків, 15-16.01.2021)

«Психологія і педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні (Львів, 26-27.02. 2021)

«Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (Одеса, 19-20.02.2021)

«Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати і навчатися» (Влоцлавек, Республіка Польща, 26-27. 02.2021)

«Перспективи і напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук» (Харків,12-13.02.2021)

«Традиції та новації у сфері педагогіки та психології» (Запоріжжя, 5-6.02.2021)

 «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні»(Львів, 26-27.02.2020)

«Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук» ( Київ, 5-6.03.2021)

«Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» (Харків,12-13.03.2021)

 «Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у XXI столітті» (Одеса,19-20.03.20210)

«Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» (Львів, 26-27.03.2021)

«Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі» (Київ, 2-3.04 2021)

Сфера наукових інтересів: профілактика ВІЛ-інфекції.


Цегельник Тетяна Миколаївна

011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник -  доктор педагогічних наук, професор

Зданевич Л.В.

ORCID

SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iFFEgkoAAAAJ

Автор  10 публікацій.

Участь у 8 науково-практичних конференціях.

Стажування та сертифікати: «Відчуй: жестова мова для всіх» , «Формування соціальної поведінки людей з інвалідністю в критичних ситуаціях» (проєкт ВУМ online); «Для педагогів та керівників закладів професійно-технічної освіти (ПТО) про дистанційне навчання», «Протидія торгівлі людьми в Україні», «Академічна доброчесність», «Ефективні комунікації для освітніх управлінців»,

«Участь батьків у організації інклюзивного навчання», «Недискримінаційний підхід у навчанні», «Робота вчителів початкових класів з дітьми із особливими освітніми потребами (студія онлайн-освіти Educational Era) та ін.

Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів та психологів; проблема співпраці закладів спеціальної та інклюзивної освіти з сім’ями дітей з особливими освітніми послугами.


Ярема Віталій Васильович
011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник -  кандидат педагогічних наук, доцент

Лісніченко Ю.М

ORCID

Автор  6 публікацій

Стажування та сертифікати: участь у науково-практичних конференціях: Український науково – дослідний інститут естетичної освіти, науково-педагогічний вісник «Теорія і методика виховання» випуск 9, 2018; ІІ Всеукраїнська науково - практична конференція «Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи» м. Хмельницьк 26-27 жовтня 2017 р.

Участь у розробці науково – дослідної роботи шифр «Айстра – Д»

Сфера наукових інтересів: педагогіка, наставницька діяльність

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55