Неформальна освіта

Для сучасного вчителя, який бажає йти в ногу з часом і бути в тренді, ідея безперервної освіти є неймовірно важливою. І не дивно, адже сучасна наука розвивається настільки швидко, що часто професійні знання, здобуті людиною, вже за кілька років стають застарілими та потребують оновлення. Відгукуючись на виклики сьогодення та потреби педагогів, держава передбачила можливість безперервного навчання вчителів у новому Законі про освіту, відповідно до якого вчитель має можливість обирати один з видів освіти впродовж життя – формальну, неформальну чи інформальну.

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Вона допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут і зараз.

В Україні існування неформальної освіти охоплює наступні галузі: позашкільна освіта; післядипломна освіта та освіта дорослих; громадянська освіта (різнопланова діяльність громадських організацій); шкільне та студентське самоврядування (через можливість набуття управлінських, організаторських, комунікативних та ін. умінь); освітні ініціативи, спрямовані на розвиток додаткових умінь та навичок (комп’ютерні та мовні курси, гуртки за інтересами тощо).

Неформальна освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо учасників, нерідко не обмежується часовими рамками. Неформальна освіта може бути додатковою, альтернативною та/або суміжною (доповняльною) до формальної освіти, може бути короткотерміновою і невеликої або великої інтенсивності, зокрема у формі програм неакадемічних обмінів, стажувань, короткотермінових курсів, конференцій, семінарів, олімпіад, практичних занять, літніх чи зимових шкіл, бізнес-шкіл, майстер-класів, тренінгів, курсів тощо.

Головна ознака неформальної освіти - добровільність і щирий інтерес до предмету навчання.

Принципи неформальної освіти:

- навчання з урахуванням поточних потреб зв’язку з життям (забезпечення освітніх потреб як суспільства загалом, так і окремого громадянина);

- гнучкі програми вибору змісту, форм, методів, терміну навчання;

- визнання права на освіту як одного із провідних фундаментальних прав людини у будь-якому віці, орієнтація на загальнолюдські цінності та ідеали гуманізму;

- системність в особистісному і професійному розвитку;

 - доступність, безперервність й наступність освіти;

 - визнання результатів попереднього навчання;

- взаємодія і партнерство державних органів, недержавних і громадських організацій у забезпеченні розвитку неформальної освіти дорослих;

- урахування особливостей культурно-освітніх потреб різних категорій дорослого населення.

Розширення застосування неформальної освіти може бути корисним:

- для суспільства в цілому (сприяння демократизації, розвитку громадянського суспільства, громадської активності та лідерства; вирішення проблеми дозвілля молоді та осіб похилого віку);

- для формальної освіти (можливість гнучко та швидко реагувати на потреби ринку праці та послуг, задовольняючи вимоги здобувачів та роботодавців і доповнюючи освітні пропозиції;

- зростання мотивації учасників навчально-виховного процесу, їхньої особистісної зацікавленості);

- розвиток громадянських навичок;

- виховання почуття причетності, солідарності;

- оптимальне поєднання свободи і відповідальності;

- можливість самостійного вибору часу, місця, тривалості навчання.

Порядок перезарахування результатів навчання, які здобуті шляхом неформальної освіти

Заклади вищої освіти чи організації, що займаються неформальною освітою, зазвичай, не присуджують кваліфікацій і не провадять формального оцінювання навчальних досягнень учасників Результати навчання, здобуті шляхом неформальної, визнаються в системі формальної освіти в порядку визначеному законодавством.

ХГПА може визнати результати навчання здобуті у неформальній чи інформальній освіті в обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від загального обсягу кредитів передбачених ОП, але в межах навчального року - не більше 6 кредитів на бакалаврському рівні освіти та не більше 5 кредитів на магістерському рівні освіти. Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання шляхом неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так і її окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню (курсовій роботі, контрольній роботі тощо), які передбачені робочою програмою (силабусом) даної навчальної дисципліни. Більш детально про порядок перезарахування результатів навчання, які здобуті шляхом неформальної освіти, можна ознайомитися у «Положенні про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії».

Викладачами кафедри іноземних мов створено вайбер чат, де ми ділимося різноманітними ідеями та можливостями неформальної освіти. Можливостями для саморозвитку, самореалізації; для здобуття нових знань і практичного досвіду; для пошуку мотивації та натхнення. Долучайтесь – попереду тільки цікаве!

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

 

 

Онлайн курси

British Council Україна - https://www.britishcouncil.org.ua/

Курси та уроки англійської світового рівня від British Council Україна. - https://www.britishcouncil.org.ua/english/adults

Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education - https://elt.dinternal.com.ua/

Goethe Institut Ukraine – https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html

EdEra – студія онлайн освіти - https://www.ed-era.com

Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів – https://prometheus.org.ua

 

Професійні та університетські іспити

British Council Україна - https://www.britishcouncil.org.ua/

Складайте іспити у Британській Раді. Найпопулярніший у світі тест на знання англійської мови IELTS. - https://www.britishcouncil.org.ua/exam/ielts

Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education - https://elt.dinternal.com.ua/

International Certification from Pearson. Офіційні дистриб’ютори міжнародних мовних іспитів та тестування Pearson в Україні. - http://englishexams.com.ua/

Goethe Institut Ukraine – https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html

 

Можливості фінансування навчання (гранти та стипендії), програми обмінів та стажувань

British Council Україна - https://www.britishcouncil.org.ua/

Онлайн-ярмарок Study UK: Знайомтесь з університетами Великої Британії!

https://www.britishcouncil.org.ua/events/study-uk-meet-uk-universities-online

Goethe Institut Ukraine – https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html

Goethe Institut München  - https://www.edystudy.com › g...

 Каталог можливостей від країн ЄС щодо грантів - http://bit.ly/mozhlyvostiEU та щотижнева розсилка (підписка на сайті - https://houseofeurope.org.ua

Німецька служба академічних обмінів DAAD Ukraine на навчання на магістратурі в Німеччині. Більше про програму –  https://bit.ly/2VCRvBX

Грант для кращих студентів – майбутніх перекладачів від Компанія ADMIRAL, одного з найбільших бюро перекладів в Україні - https://admiral.com.ua/uk/blog/grant-vid-admiral

Міжнародне стажування “Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів” - https://www.iiasc.org/soft-skills-development/

Програма ЄС Erasmus+ - https://bit.ly/3cq1sIe

 

Електронна бібліотека підручників

Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education - https://elt.dinternal.com.ua/

Компанія Linguist Ukraine - https://linguist.ua/ru/personal/

ePanel - це унікальний додаток видавництва Пірсон для вчителів англійської мови.  - https://elt.dinternal.com.ua/e-panel

British Council Україна - https://www.britishcouncil.org.ua/

 

Професійний розвиток вчителів

British Council Україна - https://www.britishcouncil.org.ua/

Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education - https://elt.dinternal.com.ua/

Proteach. Teacher Training - http://proteach.dinternal.education/

Німецька мова разом з Dinternal Education. Серія вебінарів від Dinternal Education: Bildungshacks für effektiven kommunikativen Deutschunterricht (Освітні лайфхаки для ефективного викладання німецької). - http://english.dinternal.education/perfekt-deutsch

Goethe Institut Ukraine – https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html

EdEra – студія онлайн освіти - https://www.ed-era.com

Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів – https://prometheus.org.ua

Тренінг-курсу у Німеччині. Проєкт  “Live, Listen, Learn, Experience and Share” з вивчення нових інструментів формальної та неформальної освіти та дій щодо запобігання ґендерному насильству. - https://bit.ly/3DuQEUR

Online Forum Internationalisation of Ukrainian Higher Education Institutions 2021: German-Ukrainian Experience https://konferenz.uni-hannover.de/event/34/program

Масштабний проєкт для викладачів німецької мови Perfekt Deutsch mit Dinternal Education.- https://invite.viber.com/?g2=AQAjn4Cg4Ns8EE1fm%2BtBf5rycz6ZfoY6tSYxzRFEGPn%2Bs7BPqpPirUd7WcSpupMf

Програма ЄС Erasmus+ - https://bit.ly/3cq1sIe

 

Молодіжні проєкти мобільності

Каталог можливостей від країн ЄС щодо грантів - http://bit.ly/mozhlyvostiEU та щотижнева розсилка (підписка на сайті - https://houseofeurope.org.ua

Goethe Institut Ukraine – https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html

Проєкт «Освіта у ЄС: Україна ближче до Європи», створений Представництвом Європейського Союзу в Україні, учасниками EU Study Days, студентами ВНЗ, випускниками та активістами українського молодого суспільства. - https://www.facebook.com/groups/791670368017298/

Програма ЄС Erasmus+ - https://bit.ly/3cq1sIe

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55